Riders, may pakiusap!

26

BAGUIO, Philippines – Ang lokal na grupo ng motorsiklo sa Summer Capital ay naghahanap, bukod sa iba pa, ang pagsasama mula sa numero ng coding ordinansa ng lungsod na nagsasabing ang kanilang paraan ng transportasyon ay hindi nagiging sanhi ng pagsisikip ng trapiko hindi katulad ng mga gumagamit ng mas malalaking sasakyan na may apat na gulong o higit pa.

Ginawa nila ang assertion sa panahon ng isang public consultation na isinasagawa ng konseho ng lungsod sa opisina ng konsehal na si Benny Bomogao, tagapangulo ng komite ng august body sa mga pampublikong utility, transportasyon at batas sa trapiko.       


Ang mga iminungkahing hakbang sa forum ay ang “Isang ordinansa na susog sa seksyon 1 ng Ordinansa Blg. 107, serye ng 2008, pag-eksklusibo ng mga pribadong sasakyan ng motor at mga charter na pampublikong sasakyan ng mga bisita, turista, bakasyon, o mga kalahok ng mga ipinagpapahintulot na aktibidad tulad ng mga kombensyon, kumperensya at mga asamblea, na susugan, sa pamamagitan ng karagdagang pag-amyenda ng seksyon 6 nito. ”

Ang isa pa ay “Isang ordinansa na nangangailangan ng lahat ng motorsiklo, e-bike, scooter at bisikleta na magsuot ng mataas na visibility reflectorized vest o jackets kapag naglalakbay sa loob ng mga kalsada at kalye ng Lungsod ng Baguio mula 6 ng hapon hanggang 6 ng umaga at nagbibigay ng parusa para sa paglabag dito.”

Tinukoy din nila na marami sa kanila ang bumili ng mga motorsiklo bilang pangalawang paraan ng transportasyon dahil mas madali itong mapaglalangan sa trapiko at kahit na kukuha ng mas kaunting puwang sa paradahan.

Pagdating sa pagsusuot ng mga reflectorized vest, lahat ng mga grupo ay sumang-ayon sa ipinanukalang ordinansa, dahil sumasang-ayon sila na hindi lamang ito para sa kanilang kaligtasan kundi para sa kaligtasan ng iba pang mga motorista at kahit na mga pedestrian.

Ang mga pangkat ay humiling, gayunpaman, na pahintulutan silang gamitin ang mga vest o jackets na mayroon na ang kanilang mga organisasyon hangga’t ang mga ito ay sumasalamin at lubos na nakikita.

iDOL, nagmomotor ka ba? ano sa palagay mo dapat nga ba walang coding scheme ang mga nakamotor?

Facebook Comments