Suma Total sa Straight to the Point: Master Plan

Davao City – Hagit kanatong tanan karon nga ihikutar na gayud ang usaka matawag nga disaster or calamity master plan sarang kasandigan ug kasaligan nato panahon sa mga dili matagna nga mga katalagman man-made man kana o bunga sa natural causes.

Hagit kanato nga ipahimutang ang usaka halapad ug komprehensibong action plan diin lantawon sa tanan silbing giya unsay angay buhaton kun adunay bagyo, pagbaha, pagdahili sa yuta, pagtay-og sa atong palibot ug uban pang arang kadelikadong panghitabo ug sitwasyon.

Angay nga nasag-ulo gayud sa matag lungsuranon unsa ba ang angay pagabuhaton sa dihang mokunsad ngari ang trahedya ug kalamidad pananglit unsay angay tomaron nga mga aksyon, unsay bitbiton o dal-on sa paglalin kun pagbiya, asa mopa-ingon ug uban pang sensitibong inpormasyon o kahibalo.


Wad-on na nato ang dili maayong kinaraang batasan nga pagkagahi’g ulo diin kon dili pa nato makita ang makusog nga bul-og sa tubig-baha o paglapaw sa water level sa kabaybayunan o kasapaan, dili pa kita mapugos sa pagbiya ngadto sa mas luwas nga lugar kun ‘higher, safer grounds.’

Biyaan na nato ang atong pagkawalay-keber sa nagapanghitabo sa atong palibot: Lantawon nato ang kalamidad nga usa na ka dakung realidad nga nagbuntaog sa atong atubangan kay nausab na gyud ang atong kalibutan karon – nagkayuri kun nagkabuli-buli na kini diin gikinahanglan usab nga mo-level up kita sa atong mga preparasyon.

Buhaton nato ang matag adlaw nga adlaw sa pagpangandam: Everyday should be disaster preparedness day haron kun moabot man ugaling ang atong gikabalak-an, andam na gayud kita sa tanang ang-ang kun lebel.

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments