Suma Total sa Straight to the Point: Redeemed

Davao City – Ang Semana Santa matag tuig usaka talagsaon ug bililhon kaayong higayon alang sa matag usa kanato nga motan-aw sa dili kasarangan nga mga butang o panghitabo sa atong kinabuhi.

Kini maoy espesyal nga higayon nga diin kitang tawo mangutana sa pipila ka mga kwestion or what we often refer to as the ‘Questions of Life.’

Mga pangutana sama sa kun unsa ba gayud ang matuod nga diwa kun meaning sa atong kinabuhi: Motoo ka ba nga gawas ning yutan-on ug kalibutanong pisikal nga lawas nga ang tawo adunay kalag nga mag-atubang unya sa paghukom sa atong Labaw’ng Makagagahum paghidangat sa hustong panahon?


Ning mga panahon sa grabeng pagsulay ilabi na kun moabot na kita sa atong kinatumyan ug kinutuban, may kadangpan pa ba kitang tawo gawas sa atong kaugalingong kusog, kabaskog, kahimatngon o kinaadman?

Asa ba nato ginasandig ang atong ugma ug ang atong kinabuhi?

Alang nako, kritikal nga ingridieyente sa nagmadaugong kinabuhing Kristohanon mao ang pagdangop kanunay sa gahum nga mas labaw pa kanatong simple ug yanong tawo.

Mahinungdanon nga atong ma-realisar nga kun moabot na gani ang tawo sa bung-aw sa katapusan ug kun nagdungaw na gani kini siya sa iyang hinapos ug sa gikatakda sa kapalaran nga maoy iyang yutan-ong limitasyon, adunay naghulat kaniya nga paglaum nga dili denhe matapos ang tanan: Nga ang atong kalag anaa na unya sa sabakan ug sa proteksyon sa Labaw’ng Makagagahum sa nga tanan nga maoy nagmugna kanatong tanan ug mao usay naglukat kanato pinaagi sa Iyang walay ikatandi nga matang sa paghigugma sa entero katawhan.

Maoy akong pag-ampo ug pangaliya nga dili gayud kita mobuhi sa kamot sa Diyos ug labaw sa nga tanan, atong pangayoon nga Siya sa Iyang walay kinutubang gugma ug gahum maoy mosapupo, mo-agakay ug mopandong kanato sa Iyang hamiling dugo aron maluwas kita gikan sa tanang mga pagsulay nga maoy mosugat kanato.

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments