TATAK 981 DXDR BALITANG ESPESYAL

*Libu-libo nga mga lamok nagpuyo sa sakyanan*

Dakong katingala sa usa ka Russian nga mangingisda human nga iyang nakita ang libuan ka mga lamok nga nagpuyo sulod sa iyang sakyanan.

Matod pa, iyang nakalimtan ug sirado ang bintana sa iyang sakyanan lakip na usab ang interior lights niini.


Tungod kay nagsiga ang mga suga, na attract ang dili mo ubos nga 10,000 ka mga lamok.

Maisugon usab nga gi ablihan sa tag iya ang pultahan sa iyang sakyanan ug gipagawas ang mga lamok nga anaa sa driverโ€™s seat.

Facebook Comments