Tricycle Driver, Napaltogan

55

iFM Laoag – Sigud nga immarayat daguiti pannakabagi ti linteg kadua daguiti SOCO-INPCLO iti pammaltog oras iti 7:00 am ti Hulyo 9, 2019 idiay Brgy. 34-Gabu, Laoag City.

Nabigbig ti biktima a ni Elymar Lucas Salvador, agtawen iti 25, saan a naasawaan, maysa a tricycle driver ken residente iti Brgy. 35 Gabu Sur, Laoag City, ken maatap sadiay iti haan pay a mabigbig a dua a lalaki a naglugan ti motorsiklo a nangisit.


Naisalaysay iti pannakasukimat nga impalnaad iti agarup 6:35 iti bigat ti agpada nga aldaw nga ti biktima bayat nga agmanmaneho ti tricycle na a mapan iti sentro iti Laoag a sinaruno met isuna daguiti suspek lugan ti motorsikloda ken pinaltugan ti biktima usar ti haan pay nabigbig a kalibre a paltog.

Kalpasan iti daytoy sigud met a naglibas daguiti suspek nga nagturong iti daya bitbit ti nausar a paltog, nga intaray ni Jomar Adviento ti biktima iti Laoag City General Hospital ngem naiyakar met laeng iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batac City.

Mangaramid met daguiti Pulis iti follow up investigation ken agsarak ti posible a CCTV tapnu buyaen ken ammuen ti ayan daguiti suspek.

RadyoMaN JayJay Corpuz. RMN News

Facebook Comments

From Advertisers