US, muling naghigpit sa Cuba

Inanunsyo ni US President Donald Trump ang panibagong travel restrictions sa kanilang mga mamamayan na bumibisita sa Cuba.

Ilan sa mga ito ay ang pag-organisa ng tour groups na pumapayag agad sa mga US citizens na otomatikong bumiyahe at ang pagbabawal sa mga US cruise ships na tumigil sa nabanggit na bansa.

Ayon kay Trump, ang paghihigpit ay dahil sa patuloy na pag-destabilize sa Western hemisphere.


Sinusuportahan din aniya ng Cuba ang ilang mga komunista na nanghahasik ng kaguluhan sa Venezuela at Nicaragua.

Facebook Comments