Yours Truly iFM July 26, 2022

Yours Truly iFM July 26, 2022 With iDol Julee Strawberry And iDol Bruno Banana (Photo from web/No Copyright Infringement)

Dear iFM,
Maayong hapon iDol Julee kagiDol Bruno. Ako si Roel sang Estancia, Iloilo.32years old, married kag may 3kami ka mga anak ni misis nga mgagagmay pa. Isa ako ka security guard sa bankokag ang akon asawa manager saisa ka appliance center. Sa kabudlay sang sitwasyon kag kapigado sang pangabuhi kinahanglannga isa sa amon ang mga sakrispisyopara mabilin sa balay kag magbantaysang mga bata kay ka-iwat subong mangita sang yaya kay kamahal sangsweldo. Ang problema kay si Misis ginapa-untatko obra apar sya na alng mabantay sangmga bata ugaling indi sya magpasugot kay daku ang iya sweldo kaysa akon. Ang sa akon lang naman lain gid ya kunnanay ang mabilin sa balay tungod ngalain gid ang ila ablilidad sang pag-alagasang mga bata. Amo na ang problema mga iDol kay wala kami naghisugot sa bagay nga ina. As ofnow ara ang mga bata sa akon uganganpero indi pwede nga mintras san-o ibilinlang namon ang kabataan sa ila. Sa inyo abi opinion mga iDol, sin-o balaang dapat magsakripisyo, ang Nanay balanga daku sweldo pero maalagaan sang maayo ang kabataan, ukon ang Tatay nga gamay sweldo kag wala sang masyado ngaattachment sa kabataan?

Yours truly, Roel

Facebook Comments