Yours Truly iFM October 14, 2021

25

Yours Truly iFM October 14, 2021 With iDol Julee Strawberry And iDol Bruno Banana (Photo from web/No Copyright Infringement)
Dear iFM,
Goodafternoon mga iDol! Hi everyone! Itago nyo lang ako sa ngalan nga Nemia sang Iloilo City. Ang akonbana isa ka seaman. Honestly sang bata-bata pa ang akonbana daw may kutob ako nga dawmay ginatago sya sa akon kay ti nahalata ko sa mga hulag nya. Pero makalipas ang pila ka tuigdaw wala man ako sang nakitanga ebidensya. Pero ti sa ka-high tech na subongsang panahon bisan diin ka panga parte sang kalibutan daw indi ka nakatago sang sekreto. Makibot ka na langmay matuhaw na sa social media. Just like sa ginhimo sang babaye sangbana ko. Gulpi lang may FB Accountnga naga-add sa halos tanan namon ngapamilya agud ipakilala sa tanan ang anaksang bana ko sa iya. Napuhag kami tanan ilabi na ang amonmga kabataan nga sa karon puro na mgacollege students. Gin-ako man ini sangbana ko. Daw mabuang ako mga iDolindi ko gid mabaton ang una ko gid ginapinsarang kabataan namon base kun ano anghimuon nila.  Palihog advice iDol Bruno and iDol Julee.Salamat gid.

Yours Truly,
Nemia


Facebook Comments