7 Signs na Overweight Ka Na

Maraming magandang dulot ang paglago ng takenolihiya sa panahon ngayon. Ngunit dahil marami ng gamit ang matatawag natin automated na ay nagagawa nitong tamad ang mga tao o kaya ay hindi na magki-kilos na siyang nagiging sanhi ng pagtaba ng isang tao. Ano nga ba ang pamantayan para masabi na ikaw ay overweight o kailangan mo nang mag-diet at mag-exercise?

  1. Nakikita mo na ang pag-umbok sa iba’t-ibang parte ng iyong katawan.
  2. Madali ka nang hingalin. Hindi ka makatagal tumakbo ng lalagpas sa sampung segundo.
  3. Gamitin ang Body Mass Index (BMI). Divide your height by weight.
  4. Sukatin ang waistline at ikumpara ito sa iyong shoulder length. Dapat mas malaki ang shoulder length kaysa waistline. Kapag malaki ang iyong waistline pero regular ka naman na nag-exercise, kumakain ng tama, at healthy ang lifestyle mo, hindi mo kailangang mag-diet.
  5. Malakas humilik.
  6. Sumasakit ang sakong kapag nakatayo.
  7. High Blood Pressure
Facebook Comments