ALSAHON O BABAHON

27

Ganahan baka aswaton ang imohang uyab nga mura bag prinsesa kung tan’awon
o imoha nalang babahon kay mas cute daw ang naa sa likod magkapyot.

Apan idol kung ikaw ang akoang papilion, asa sa duha ang mas nindot para sa
imoha?

A. ALSAHON
B. BABAHON

I-comment sa baba ang inyohang napilian og asa ba ang inyong gusto. Daghang
salamat idol.

i-ASK; Sa programang You & i kauban ang babaeg kusog mutambling og lami
mugiling walay lain kung dili si Luningning, alas 7 hangtod alas 12 sa
tungang gabii.

Facebook Comments