DAGWAY SA PILIPINAS

Pila na ka miyembro sa pamilya ang nakalas Labihan na kadaghan ang luhang nangagas Patay sa matag adlaw walay gipiling oras Kini naba ang bag-ong dagway sa nasud Pilipinas.

Bakhu sa mga ginikanan sa ilang anak nakabsan Hilak sa mga anak sa ilang ginikanan sa nga kamatayon gisultan Kahadlok og kaguol ang gibati sa kadaghan Basin sunod nga kagubot, ikaw maala-an

Mga opisyal nga makapatay, pasidunggan Mga biktima, kun mangyo sa hustisya yam-iran Sa napulog tulo ka patay matag adlaw, nipalak-pak ang kinabag-an Nalambigit sa iligal nga druga, maoy bugtong hinungdan


Mga tawo dili na mahadlok sa buto sa armas, Daw normal na alang kanila ang dugo nga muagas, Kampante kaba sa panghitabo sa nasod pilipinas? Hinumduman nato sulat sa ika-duhang cronicas Kong ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainubsanon sa ilang kaugalingon, ug magampo, ug mangita sa akong nawong, ug motalikod gikan sa ilang mga dautang dalan; nan ako magapatalinghug gikan sa langit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta.

Facebook Comments