halapad nga lihok protesta, gipahigayon sa Plaza General Santos

#RMNGENSAN Update: halapad nga lihok protesta gipahigayon sa progresibong grupo atubangan sa plaza Heneral Santos.{CAPTION}

{CAPTION}

Sent from my iPhone{CAPTION}
{CAPTION}

Facebook Comments