#Himantayun: Unsa May Imung Past Time Sa Jeepney?

180

Hello mga besh! Dj Rob Rider ni ug ako ang inyung certified himantayun! Unsa may meaning aning binasayang pulong nga “himantayun”? Gamitun ni sa paghulagway og usa ka tao nga maayu kaayung mamantay og usa ka butang bahalag di kaayu siya sweto ani. Sa atung labing unang episode sa #Himantayun akung ipa-ambit ninyu ang akuang mga nabantayan sa mga lihok sa pasahero sa jeep. Unsa may kasagarang hunahuna-on o buhaton sa mga pasahero sa di pa ni mukana-og sa jeep. Naa kuy listahan sa ubos sa mga kasagarang jeepney “past time” habits natung mga bisaya.
1. Pagpaminaw og music/radyo nga naka headset. 2. Pag facebook. 3. Pag text o storya sa telepono. 4. Pag tagpilaw. 5. Ug di na ikatinga, ang pagpamantay pud sa ubang pasahero.
For sure you can agree to 3 or 4 of the items I have listed above. No one prohibits you to do these common “past time” habits while riding a public utility vehicle like the jeepney but make sure to take good care of your personal belongings. Until my next #Himatayun episode and if you are a certified himantayun, never fail to send me your unique experiences and observations too.

(Hello, besh! Dj Rob Rider here and I am your certified himantayon! What does the Cebuano term “himantayon” mean? It is used to describe someone who pays close attention to something regardless if the person is considered expert on that thing. In this first episode of #Himantayon, I would like to share my observations of how commuters behave when riding the jeepney. What are the things commuters commonly think or do before disembarking from the jeepney? I have listed below common “past time” habits of Cebuano commuters. 1. Listenting to music/radio using a headset. 2. Facebooking. 3. Texting or talking over the phone. 4. Taking a nap. 5. And unsuprisingly, observing co-passengers.)

Facebook Comments