i FM Comfort Room; July 10, 17

Torn between two women na parehong importante sa kanya.
Sino kaya ang pipiliin niya?

Facebook Comments