i Kalami! ‘Health Tips’

19

Mga Tips para dili ma dehydrate…


01. Magdala ug tubig pirmi – Kini ang angayan nga buhaton labi na ug moadto sa init nga lugar ug labi na ug panington ka ug maayo.

02. Likayi ang paglihok-lihok – Kung init ang panahon ayaw palabi ug lihok-lihok kay modoble ang kapaspas sa imong pagsingot-singot ug paspas pud mahurot ang tubig sa imong lawas.

03. Likay ug pag-inom – Likayi ang pag-inom sa ilimnong makahubog labi na sa panahon sa tag-init. Kini modugang sa pagkawala sa tubig sa imong kalawasan.

04. Sout ug komportable nga senina – Para haruhay ang kalawasan ug dili kaayo igang, mas maayo nga mosuot ug luag nga senina.

05. Pagpahulay – Kung init kaayo ang panahon, ayaw kalimti ug pagpahulay sa presko nga lugar nga dili igang ug dili init.

Source: tnt.asbante.com.ph
Image credit: www,verywellmind.com
Facebook Comments