i Kalami! ‘Health Tips’

Kung ikaw gibati ug kakapoy, kasakit sa kalawasan, di makarelax? ania’y pipila ka tips ug benepisyo sa kung ikaw magpamasahe…

01. Mawala ang imong kakapoy ug apil ang imong depresyon. Mamaayo ang imong mood ug mahalayo ka sa mga negatibong mga pamati.

02. Mamayo ang sirkulasyon sa atoang dugo ug usab ang oxygen sa atoang lawas nga maoy magpakalma labi na kung kita gikapoy.


03. Mamaayo ang atoang pustora labi na ug kita makarelax human sa usa ka masahe ug mamayo ang atoang barog.

04. Makatabang pag-ayo sa mga gibati nimo sa imong lawas labi na ang paglihok sa imong mga kahiladman nga bahin sa lawas ug mamaayo dayon ang imong paglihok-lihok.

05. Mamahimo niining makatabang nga malikayan ang mga sakit-sakit ug ma ehersisyo ang mga nadaut nga mga nadaut nga mga tissue.

Source: http://ph.michaelrmccartyspalmbeach.com
Image credit: Spa NorthWest

Facebook Comments