i Kalami! ‘Household Tips’

20
Image Source: www.pymnts.com

iDOL, aniay pipila ka tips sa pagpamalenke ug
paggrocery…

01. Ilista ang paliton – Ang imong ilista ang imong
plano nga paliton para makalikay ka sa mga
tentansyon nga makaibog nga palaliton.


02. Kaon sa una – Kaon sa una bag-o mag grocery kay
basin gutumon ka ug matintal ka ug kaon sa gawas
ug mao kini makadaot sa imong budget.

03. Palita ang utan nga imong kan-on – Ayaw ug palit
ug utan nga dili nimo kan-on kay malata lang kini sa
imong vegetables bin ug masayang.

04. Palit ug dinaghan nga karne – Ang karne dili dali
madaot labi na ug ibutang sa preezer busa mas
maayo mopalit niini ug daghan para dili kana mag
balik-balik sa grocery ug maka save ka.

05. Tan-awa usab ang expiry date – Palihug tan-awa
ang expiry date sa mga gipalit gikan sa grocery kay
basin doul na kini mag expire ug dili na nimo
makaon o makunsumo pag-abot sa panahon.
iDOL, daghan pang mga tips ang imong makat-unan
diri sa maong website nga imong magamit sa imong
adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi…

Source: www.wideopeneats.com
Image Source: www.pymnts.com

Facebook Comments