i Kalami! ‘Life Tips’

17
Image credit: EyeEM

Unsay angay buhaton kung kita bation ug stress? Kinahanglan lang nato mga idol ang mga butang nga makatangtang gamay sa atoang gibati nga stress kay pwede kitang magsakit tungod niini. Ania ang pipila ka mga pamaagi o tips alang kanimo idol…

01. Paminaw sa mga musika – Mao kini ang pinakadali ug barato nga pamaagi sa pagtangtang sa stress. Kinahanglan lang nimo ang mga music nga pangpakalma sa imong
gibati karon, busa paminaw na…


02. Magsuroy-suroy o mo byahe – Pahulay pud, dili kanunay magtrabaho o di kaha magserbisyo. Ang Ginoo gani nagpahulay human niya nahimo ang tanan.

03. Manan-aw ug pachada nga salida – Kanang imong paboritong mga movie maoy imong tan-awon ug kaon sa pinakalamian nga ice cream.

04. Mananom – Magbuhi ka ug mga talamnon o di ba kaha mga isda sa aquarium kay kini dako ug ikatabang sa pagkunhod sa imong stress.

05. Magbulontaryo – Pwede kang moapil sa mga grupo nga ang mga mission maayo ug makatabang sa isig ka ingingon.

Daghan pang mga tips o giya mga iDOL nga pwede nimong e apply sa imong kaugalingon kung ikaw na stress sa imong kinabuhi o di kaha sa imong trabaho…Bisitahi lang king site nga anaa makita sa ubos nga bahin…
Source: https://www.pressreader.com/philippines
Image credit: EyeEM

Facebook Comments