i Kalami! ‘New Year’s Good Luck Tips’

24

Para mamahimong presko ug maayong pagsugod sa pagtabo sa bag-ong tuig aniay pipila ka mga giya para kanimo idol!

01. Timbayaa ang imong pamilya ug mga higala sa kusog nga pagka estorya ug “Happy New Year”

02. Pagpuyo sa usa ka positibong panghuna-huna, ayaw ug kasuko kay kinahanglan nga ma enjoy nimo ang bag-ong tuig nga malinawon.

03. Bayari ang imong mga utang ug mga binolan nga bayronon, kini makahatag ug
positibong giya sa imong mga panghuna-huna.

04. Pikig-uban sa imong pamilya sa usa ka malipayon ug makabusog nga panihapon.

05. Ayaw kalimot sa paglimpyo sa inyong panimalay para hapsay ang imong ‘mindset’ sa
pagtabo sa bag-ong tuig.

Source: feng-shui.lovetoknow.com
Image credit: Philippine Primer

Facebook Comments

From Advertisers