i Kalami! ‘Personality Tips’

14
Image credit: the Asianparent Philippines

Adunay mga butang nga bisan dili ta ganahan buhaton kini, buhaton gayud nato kay tungod responsable kita nga tawo…Aniay pipila ka mga tips kung unsay angay buhaton nimo isip responsable nga tawo…

01. Buhata ang mga butang sa buntag – Kung gusto ka mahuman dayon imong gimbuhaton, himoa kini dayon aron dili ka makahuna-huna ug laing rason aron dili kini mabuhat.


02. Buhata kada adlaw – Aron maanad ka sa imong gimbuhaton, buhata kini matag adlaw.

03. Pangita ug kuyog – Mas lingaw ang mga buluhaton kung aduna kay kuyog nga mosuporta kanimo.

04. Andama imong mga kinahanglanon – Mas madali ang imong buluhaton kung imong andamon ang imong mga kinahanglanon sa trabaho.

05. Salig sa kaugalingon – Saligi ang imong kaugalingon nga mabuhat ug mahuman ra ang imong trabaho bisan unsa pa man kini ka lisod.

Daghan pang pamaagi ug tips para mas mapadali ang imong mga gimbuhaton iDOL. Bisitahi lang ang site nga nahisulat sa ubos niini nga bahin.
Source: www.pressreader.com

Image credit: the Asianparent Philippines

Facebook Comments