i Waka Waka ni Mikee Gua sa Sta. Rita Parish Church Balingasag

53

Ang pulo sa Mindanao mao kini ang utlanan sa pagkolonya sa mga kastila sa halos 300 ka tuig nila nga pagkolonya sa Pilipinas.Pinaagi sa mga nagkalain laing tribo nga mudumili para mapugngan nga kuhaon ang nagkalain lain teryn pinaagi gamit sa ilang espada ug krus.
Sa akong paglaag sa Balingasag Misamis Oriental adunay dakong simbahan ang nakadakop sa akong attensyon tungod sa kanindot ug ang kadako niini ang Sta. Rita de Cascia Church.
Ang maong simbahan giingon nga gisugdan niadtong 1892 sa mga Heswita ug nahuman ang maong konstruksyion niadtong 1895 sa kasamtangan nga dapit ingon nga ang orihinal nga kahoy sa simbahan duol sa baybayon,ug hangtod sa kadugayan gilaglag sa usa ka dagat nga nagkalayo.
Ang ubos nga brickshimong gikan sa mga kahoy.Ang kahoy nga mga trompeta nagbarug sa mga kilid ug tulo ka mga altar ang gipahimutang.
Sa panahon sa Worl War II sa , ang mga gerilya nagdalidali pagsunog sa simbahan tungod kay ang mga sundalong Hapon aduna didto.
Human sa gubat, ang bato nga estruktura na lamang ang nahibilin.

Ang nanguna niini mao ang Jesuit Brother Coadjutors Francisco Riera, usa ka master carpenter ug builder; Juan Costa, eksperto nga potter; ug Antonio Gairolas, karpentero; ug siyempre, ang mga tawo sa lungsod.

Apan ang gubat naglaglag niini ug kini nga punto nga kinahanglan natong masayran ang istorya niini, dili lamang kung giunsa kini karon, apan giunsa kini kaniadto, o sa wala pa kini nahimong usa ka chalk nga simbahan.


Facebook Comments