iFM Comfort Room; July 18, 2017

64

Wala bang karapatang humindi ang isang babae sa tuwing kinailangan na siya ng kanyang asawa sa kama?

Abangan ngayong hapon ang kwento ni Lani sa IFMCR kasama si Maggy


Facebook Comments