Just In/June 25/2020: DUWANG BAGONG KASO NIN COVID19 SA NAGA CITY

Mamundo ko pong ipinapaisi sa gabos na igwa kitang duwang bagong kaso nin COVID-19 sa Naga. An mga pasyente mag-ina na nag-eedad 59 asin 30 años na taga Spillway, Concepcion Pequeña. Haling Naic, Cavite, sinda nagpuli sa Naga kan Hunyo 14 sakay nin sarong pribadong pick-up truck. Sa parehong aldaw, sinda pig-rapid antibody test sa JMR Coliseum asin pig-abisuhan na magpasairarom sa home quarantine sa laog nin 14 aldaw dawa pa sinda nag-negatibo sa nasambit na test.
Kan Hunyo 16, nagpoon na an malain na pagmati kan Ina asin nagpahiling sa sarong pribadong doktor kan Hunyo 22 nin huli sa abo asin sipon. Kansuudma, Hunyo 24 an mag-ina pigpasairarom liwat sa rapid antibody testing asin parehong nagpositibo sa IgM asin IgG antibodies kaya sinda tulos pigdara sa City Quarantine Facility.
Ngonian na aga, Hunyo 25, sindang duwa pig-swab test asin ngonian na banggi naaraman an resulta na sinda parehong nagpositibo sa SARS-NCOV-2.
Nin huli po kaini asin segun sa rekomendasyon kan satuyang City Health Officer, Dr. Vito Borja II, satuya po tulos na pigsugo an mga minasunod na lakdang:
1. Paglipat kan mga pasyente hali sa City Quarantine Facility pasiring sa Bicol Medical Center tangarig sinda mabulong; 2. Pagpadara kan mga kapamilya asin mga kairibahan ninda sa harong sa City Quarantine Facility para sa maninigong monitoring asin swab testing; 3. Pag-disinfect kan mga lugar na pigdurumanan kan mga pasyente; asin, 4. Pag-lockdown kan porsyon kan zona kun sain nakaistar an mga pasyente.
Kita po padagos na nangangapudan sa gabos na magin malikay. Padagos na sunudon an mga panundon asin mga kasuguan orog na kan satong mga doktor asin opisyales sa salud arog kan pagsulot nin facemasks, physical distancing, pirming paghugas nin kamot asin pag-disinfect kan satong mga gamit sa harong. Apwera kaini kita nangangapudan sa gabos na mga Nagueño na mapuruli hali sa mga lugar na igwang positibong kaso nin COVID-19 na pag-abot sa Naga magderetso sa JMR Coliseum para sa documentation asin rapid testing. Siring man pagpuli sa harong dai malingaw na kamo nasa home quarantine asin dapat dai magluwas nin harong sa laog nin 14 dias.
Padagos po kitang magtarabangan para mailikay an gabos sa helang. Dios an magbalos asin magbantay satuya gabos.
NELSON S. LEGACION City Mayor

Facebook Comments