LeenoWag Horoscope Alang sa Marso 1, 2019

*Swerte’s Guide**:* *Kung adunay pagsalig nga mupilit kanimo ang swerte, kinahanglan apilan kini og pag-meditate ug pag-ampo. Salig niining atoang mga giya apan hunahunaa baya nga giya lamang kini. Ang kakugi ug pagsalig sa kaugalingon ug paghangad ngadto sa kahitas-an maoy mutoboy kanimo sa usa ka anindot nga kinabuhi.*

ARIES: (Marso 21-Mayo 19) – Makasugakod ka sa mga hagit karon sulod sa imong propesyon.

TAURUS: (Abril 20-Mayo 20) – Nagkinahanglan ug panahon ang usa ka butang karon nga mahitabo.


GEMINI: (Mayo 21-Hunyo 21) – Posibleng makuha nimo ang impormasyon nga imong gipangita sa pag imbestigar sa usa ka sitwasyon paagi sa mga higala.

CANCER: (Hunyo 22-Hulyo 22) – Bisan pa puno sa pagsalig ug kamatuoran ang usa ka relasyon, aduna gihapon mo’y kalahian sa matag-usa. Kinahanglan ug lalum nga kumonikasyon aron masuta ang diperensya sa matag-usa.

LEO: (Hulyo 23-Agosto 22) – Gamiti karon sa pasensya ug kasing-kasing
ang dili pagsinabtanay sa usa ka higala o sitwasyon.

VIRGO: (Agosto 23-Setyembre 23) – Ipadayon ang imong pokus ug kadasig tungod adunay gahuwat nga maanindot kanimo.

SCORPIO: (Oktubre 24-Nobyembre 22) – Patas-e lang gyud na og maayo ang imong pasensya karon. Ayaw pagdali kay naa ray saktong oras para sa tanang butang. Magkinahanglan gyud nga displinahon ang imong kaugalingon para maoy mo hatag sa pag control nga dili gyud madala sa mga bulohaton nga dili angay buhaton.

SAGITTARIUS: (Nobyembre 23-Disyembre 21) – Maglisud pa gyud ka og adapt sa mga butang nga dili paka andam. Ang usa sa rason niini kay nagkat-on pasad ka sa pag adjust sa imong mga palibot. Sige lang ayaw lang dayon ka dismaya. Puhon, masulbad ra gyud na ang tanan.

CAPRICORN: (Disyembre 22-Enero 19) – Kinahanglan nga magusab gyud ka sa imong kaugalingon karon kung unsa man gani ikaayo sa mga katawhan. Kinahanglan pud nga magpabilin kang positibo sa panan-aw gikan sa imong palibot. Pwede ra magusab basta ikaayo lang sa kadaghanan og sa imong kaugalingon. Dili magusab nga mahimo na hinoon kang bati para sa kadaghanan.

AQUARIUS: (Enero 20-Pebrero 18) – Mawagtang gyud ka sa paglaom karong adlawa sa bisag unsang aspeto sa imong kinabuhi. Ana gyud na ang kinabuhi usahay. Dili permi ang atong gusto maato-a. Dasig lang kay puhon kung unsa man gani na imong mga gipangandoy, maabot ra gyud na.

PISCES: (Pebrero 19-Marso 20) – Kinahanglanon gyud kaayo ang imong tabang ngadto sa uban. Pero mao ra gyud hinumdumi permi nga ayaw lang gyud og palabi. Dili buot pasabot nga imong gitagaan og limitasyon ang imong pagtabang. Dili ka dapat magpalabi para pud nga dili magabusar sila diha nimo og naa pud silay makat-onan.

*Mao kadto ang atoang *LeenoWag Horoscope *alang sa adlaw nga **Biyernes, Marso 1, 2019.** Hinumdumi kanunay nga ang tinud-anay nga swerte sa kinabuhi anaa sa atoang mga kamot. Kining tanan mga Swerte’s Guide lamang. Tinubdan: *www.proastro.com*.**(Sinulat ni DJ Leeno Gaw ug Boss Luwag).*

Facebook Comments