LeenoWag Horoscope Alang sa Pebrero 20, 2019

28

Swerte’s Guide*:* Kung adunay pagsalig nga mupilit kanimo ang swerte, kinahanglan apilan kini og pag-meditate ug pag-ampo. Salig niining atoang mga giya apan hunahunaa baya nga giya lamang kini. Ang kakugi ug pagsalig sa kaugalingon ug paghangad ngadto sa kahitas-an maoy mutoboy kanimo sa usa ka anindot nga kinabuhi.

ARIES: (Marso 21-Mayo 19) – Kinahagnlan nga kadali ka mobati dungagan sa pagkapuangod sa pakighinabi, aron magkasinabot. Wagtangon ang mga babag sa inyong duha. Mudako ang salig sa matag-usa .


TAURUS: (Abril 20-Mayo 20) – Ang imong imahinasyon ug inspirasyon muulbo, makita nimo ang mga posibilidad na imong gibalewala sa mga milabay na mga panahon. Magmalampuson ka sa mga butang na imposible sa imong panan-aw. Mahimong kag inspirasyon sa mga tao sa imong palibot.

GEMINI: (Mayo 21-Hunyo 21) – Kinahanglanon nimo e-tulud ang imo kadasig sa taas nga lebel aron mulampos ka sa mga nag-babag kanimo. Bisan pa makita na nimo ang kaharuhay, kinahanglan mabatid nimo ang pagtolon-an samtang gadagan ang proseso. Ikaw mismo masorpresa sa imong abilidad nga paspas ka makat-on sa dali nga panahon.

CANCER: (Hunyo 22-Hulyo 22) – Ang imong dugay na gipangandoy imong makab-ot karon ug kini adunay dakong oportunidad. Ang seguridad sa umaabot mamahimong malig-on, bisan pa daghan ug pangutana sa imong hunahuna, mao kini ang mudala kanimo sa kalampusan.

LEO: (Hulyo 23-Agosto 22) – Pasiuna sa mga lakang ang mas labaw na kinahanglan karon, partikular sa karer. Walay makapugong kanimo, ipakita kanila usaon pagkontrol sa sitwasyon. Dako ang oportunidad na maulampos ka karon.

VIRGO: (Agosto 23-Setyembre 23) – Ang hinay na dagan sa pag-uswag dili kinahanglan na imong ubanan kung unsa balod niini. Mas kinahanglanon nga hatagan pa kini ug igong oras hangtod pamilyar na kanimo ang tanan, ang imong pamaagi ang mas importante mao ng gahini kini sa dakong panahon sunod ang igong aksyon.

LIBRA: (Setyembre 24-Oktubre 23) – Ang paghatag og prioridad ang maong labing kinahanglan nimo nga tagaan og importansya. Hunahuna-a gyud og maayo kung importante ba gyud kaha ni para sa imoha. Dili kay sige lang ang uyab unahon. Daghan kaayo og tao nga nanginahanglan nimo.

SCORPIO: (Oktubre 24-Nobyembre 22) – Ang pagpokus sa usa ka butang pero dili kaayo ni importante maoy pinakadakong sayop nga imong mabuhat karon. Kung unsa pa to ang kinahanglanon nimo nga tagaan og importansya, mao na hinoon ang imong na pakyas. Dili lage sige og hunahuna sa laing butang para naa gihapon kas imong pangutok.

SAGITTARIUS: (Nobyembre 23-Disyembre 21) – Ang imong pagkainteresado sa usa ka butang karong adlawa, mohatag kanimo og dakong tabang. Naa kay mga rason nga dili ka ganahan mo buhat sa usa ka butang pero tungod lage kay interesado ka, mao na hinoon ang mo hatag og kusog sa imoha. Pero og tapulan gyud ka, wa na gyud mahimo ang mga tao ana kay imoha naman nang batasan.

CAPRICORN: (Disyembre 22-Enero 19) – Usahay, ganahan man gyud ta nga perpekto ang atong trabaho. Maningkamot ka para lang gyud ma perpekto ang tanan, buhaton nmo ang tanan para sa usa ka butang. Apan dili na kinahanglan nga perpektohon gyud nimo. Basta imo lang ma prove sa kadaghanan nga sakto ka, dawaton ra na nila.

AQUARIUS: (Enero 20-Pebrero 18) – Naay laing pamaagi nga dali raka makat-on sa lain-laing aspeto sa kinabuhi maoy dakong tabang sa imoha para malikayan nmo ang mga stress ug kakapoy. Sauna kay maglisod gyud ka pero karon naa naman kay bag-o nga nadiskubrehan, mapasalamaton ka. Mao nang ayaw na kagoul kay makatigulang na og dali ang sige og huna-huna sa problema.

PISCES: (Pebrero 19-Marso 20) – Mangita man gyud ta og lingaw sa atong kinabuhi apan karong adlawa dili ka mo kompyansa kay basin mao na hinoon hinungdan nga dad-on ka sa peligro. Walay tao nga dili ganahan malipay pero usahay dili ta mo kompyansa kay ang problema mo abot ra gyud na bisag unsang orasa.

*Mao kadto ang atoang *LeenoWag* Horoscope* *alang sa adlaw nga Miyerkules**, Pebrero 20, 2019.** Hinumdumi kanunay nga ang tinud-anay nga swerte sa kinabuhi anaa sa atoang mga kamot. Kining tanan mga Swerte’s Guide lamang. Tinubdan: *www.proastro.com*.** (Sinulat ni DJ *Leeno* Gaw ug Boss Luwag).*

Facebook Comments

From Advertisers