Look: “Bibi” nabuto nga may apat ka tiil!

Ginakabig sang tag-iya sang “bibi” nga may apat ka tiil nga bwenas ang dala sa iya pagpangabuhi gani ginasagud nya ini sang maayo.

Mga KASAMA, nagapati man bala kamo sa bwenas ukon dimalas?

Facebook Comments