Love Endureth

26

Ang love story ni ‘Kasama, What’s Your Story?’ couple Socrates ug Adoracion Labajo nagtudlo kanato nga bisan pa og bisan unsa nga pagsulay imong atubangon sa kinabuhi basta kay anaa si Hesus sa sentro sa ilang relasyon, walay problema nga dili masulbad.

Kahinumduman nga supak ang ginikanan ni Adoracion kang Socrates hinungdan sa panagbulag sa duruha apan bisan pa sa maong pagsulay nakasugakod kini pinaagi usab sa kanunay nga pag ampo nila sa Ginoo.

Ang ilang kasinatian nagtudlo usab kanto nga sa panahon kita makasinati og mga pagsulay sa kinabuhi kanunay kita musangpit sa Ginoo tungod kay nasayud Siya sa atong mga kasinatian ingon man sa atong katakos ug kapabilidad tungod kay matud pa sa bibliya walay bisan unsang pagsulay nga mahiabot sa atong kinabuhi kon dili kadtong ma-antos sa tawo; apan ang Dios matinumanon, nga dili motugot nga kamo sulayan nga labaw pa sa atong kalig-on ug kapasidad; kon dili uban sa tanang mga pagsulay, magahatag usab siya ug pamaagi aron kamo makahimo sa paglabang sa klase-klaseng mga pag-antos ug kalisud sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.

RadyoMaN Abi Bibera

Facebook Comments