Mariology; July 05, 2017

Pagbantay sa taong moingon nga “Ato-Ato Ra Ni Ha…” kay mao nay kusog manabi.

Facebook Comments