Mga dapat siguraduon ngan himuon yana nga Kalag-kalag

Yana nga kalag-kalag may pahinumdom an Philippine National Police o kun PNP para maging maayos ngan mahimyang an pagsalin-urog han pyesta hiton minatay.

Kun babayaan an balay nga waray bantay, siguraduhon nga nakakandado an purtahan ngan bintana han panimalay.

Nakatago dapat an mga importante nga gamit nga nakabutang ha gawas han iyo panimalay.


Siguraduhon nga waray nabilin nga nakasindi nga kandila, abyerto nga kalan, nakasaksak nga appliances o gadgets, naka abyerto o nag aawas nga gripo.

Ha sulod ngan pagkadto naman ha sementeryo, magdara hin proteksyon para ha kapaso hit adlaw o uran, magdara hin pagkaon o tubig, supot o burutangan para han basura.

Iginbabawal naman an pagdara hin matatarom nga butang, makahurubog nga irimnon ngan paninda, mga gamit ha paghuygo, ngan mga butang nga mag aringasa.

Adi naman an dapat siguraduhon ha sakob hiton sementeryo:

Siguraduhon naman nga an mga nakasindi nga kandila in diri magdudurot hin sunog.

Butangan an upod nga bata hin I.D o papel para hiton identipikasyon kun ha sitwasyon nawara haim pangitaan an imo upod nga bata.

Siguraduhon nga maaram ka kun hain an first aid station ngan PNP Assistance post para ha emergency o police assistance.

Ngan antis buhaton an ngatanan, unahon anay an mangadi san-o nga magselfie.

Para hiton emegency assistance pwede tumawag ha Tacloban PNP Hotline: 0917-631-7752

Ngan Leyte Police Hotline: 0917-623-5593

Facebook Comments