MONEY TOKZ | Tipid Tips Alang Sa Mga Gastador

112

Dili kalikayan nga usahay makalimot ta kung unsa diay ka importante ang pag-save og kwarta tungod sa peer pressure o usahay tungod sa impluwensiya sa social media. Naay panahon nga pataka ta og gasto ilabi na gyud kung makakupot ta og daghang kwarta. Usahay bisan di nato kinahanglan, atong paliton tungod kay nasuya ta or maoy uso sa kadaghanan.

Gastador ba ka? Naglisod ba ka kung unsaon nimo pagputol ang imong kinaiya sa pagkagastador? Aniay 4 ka tips para sa tanang mga di kapugong mo-kuot sa ilang bulsa ilabi na og daghang pundo sa ilang bulsa.


1. Pagdala og baon sa opisina/eskwelahan

Mag-baon gyud mga orbz and sizt!

Tinuod nga maka-tintal usahay nga mokaon sa gawas o motilaw og mga mahalon kaayo nga mga pagkaon para pang-puno sa nindot kaayo nila nga mga pictures sa Instagram o Facebook, pero mas maayo gihapon nga magbaon ta para makatipid og dako. Makatipid pa ka sa pagbaon nimo, makasigurado pa gyud ka nga healthy ang imong pagkaon.

 

2. Hibaw-a imong needs ug wants

Suma pa sa mga experts, know your priorities gyud.

Daghan sa atoa ang makarelate nga usahay makapalit ta og mga butang nga di kaayo nato kinahanglan pero ganahan ta. Madaghan man ta og kwarta o sakto lang, importante kaayo nga di nato tagdon ang ideya nga mopalit sa mga butang nga di nato kinahanglan para makatipid ta ug para di kaayo ta daghan og butang sa balay.

 

 

 

3. Kung mahimo, ayaw paglaag sa mga malls
 

Daghan man gyud kaayo ang pwedeng mapalit nga bisan unsa sa mall labi na kung food ang hisgutan.

Kung ikaw ang klase sa taw nga hilig og shopping, likaye ang mga malls ilabi na sa mga lugar nga daghan kaayo’g barato nga mga baligya. Usahay, kinahanglan nga kita mismo ang mopalayo sa tentasyon para isalbar atong kaugalingon, ilabi na gyud sa pagsalbar sa atong bulsa.

 

 

4. Pagkat-on nga mobalibad

 

“No!” — Mao gyud ni ang lisud buhaton.

Hinumdomi nga dili sala ang mobalibad basta imo lang tarungon pag-isturya. Ayaw kahadlok nga malain ang imong mga barkada o kung kinsa man gani ang nanginvite sa imoha nga di ka mokuyog, huna-hunaa lang nga “There’s always next time”. Kung kahibaw kang mobalibad, dili lang ka maka-save og kwarta, maka-ayo pa gyud ni sa imong lifestyle.

Atangi matag Martes ang “MONEY TOKZ ni Ali Matok!” alang sa mga tips about savings, investments, currencies, spending habits ug daghan pa.

Facebook Comments