NASAKITAN 101: Tips Para Maka Move On Dayun

Sa unang gula niining NASAKITAN 101, akuang ipa-ambit mga iDOL ang pipila ka mga tips kung unsaon pag move on dayun human sa usa ka makalilisang nga panagbuwag. Sugdan ko ni pinaage sa usa ka pangutana: Tanan bang break ups kay bati o makalilisang? Siguro daghan gyud ang mutubag og “yes”. Hinuon ang ka grabe sa kasakit nga masinate sa lovers magdepende sa gedugayon sa relasyon, panugbuwag tungod nakapangabit, kalipay sa usa ka relasyon, ug daghan pa. Naay koy 2 ka mga tips nga siguradong makatabang para dali maka move on ang kasingkasing mo nga daw getagudtagud human sa panagbuwag.

1. TRAVEL MORE THAN THE USUAL. Presko kaayu sa paminaw kanang makakita tag bag-ong lugar. Makatabang ni para naa kay mamugna na mga bag-ong memories ug para pud malimot ka sa mga bati nga ka-agi. Ang pagsinati og bag-ong mga butang kay sure ball nga tambal para sa kasingkasing nga nasakitan. Apan ingun sila nga short-lived ra daw ang impact aning pagsuroy sa kinatibuk-an nimung paminaw ug panglantaw. Peru kung mas permihon nimu, siguradong matabangan gyud ka aning sitwasyon nga grabe ka maka-stress kaayu sa imo. Ayaw lang kalimut nga pagdalag kauban sa biyahe o di ba kaha biyahe uban sa barkada. Siguradoa pud nga ma-share nimu niya/nila ang bati nimung kasinatian ug ang mga pagtulon-an nga imung nakat-unan human sa maong break up.

2. PRAY EVERYDAY. Ang pag-ampo kay form of communication. Sa imong pagsugid sa imong kasakit ngadto Kaniya, mas ma ila-ila nimu imung kaugalingon. Ang imung strengths ug weaknesses ug apil napud ang mga options nga pwede nimung buhaton. Unya, pagkat-on gyud nga maminaw ka. Hinumdumi nga ang mga butang ug ikaw pud, naay limitasyon. Hinumdumi pud nga bisag kinsa pwedeng mapulihan. Bisag kinsa pa na.


Mao natu mga iDOL. Sa sunod gula napud niining NASAKITAN 101. Para sa inyung reaksyon, e suwat lang sa comment box ubos niini. Daghang salamat!

(In this first episode of NASAKITAN 101, I’ll share with you iDOL some tips on how gents and ladies can easily cope with a terrible break up. But let me start by asking you a question: Are all break ups always terrible/tragic? Perhaps, many would say yes. But the perceived intensity of pain felt by lovers depends on a number of factors such as the length of the relationship, infidelity-caused break up, happiness and satisfaction in the relationship, etc. I have atleast 2 useful tips that can surely help you in coping with a break up that literally and figuratively breaks your heart into pieces. 1. TRAVEL MORE THAN THE USUAL. Seeing new places can be so refreshing. It helps you create happy memories and makes you forget the old and bad memories. Experiencing new things can be a sure remedy for a brokenhearted soul. The positive impact of travelling to one’s well being is seen to be short-lived but when it is done more frequently, it can surely help someone in this one rollercoaster ride. Plus, do not forget to travel with a buddy or with a group. And spare time to share those negative experiences with your travel companion/s and all the lessons it taught you. 2. PRAY EVERYDAY. Praying is a form of communication. By confessing all those hard feelings and frustrations to Him, you become more aware of yourself. Your strengths and weaknesses and all the options available for you are being laid on the table. Learn to listen. Know that things and so are you, have limits. And know that no one is irreplaceable. No one! There you have it iDOL. Until my next Nasakitan 101 episode. For your reactions, kindly drop them below. There’s a comment box below for you to use. Thank you!)

Facebook Comments