Pamga-gwapa Tip #4 Ni Dj Rhoxy Gee: Ang Pag-amping Sa Buhok Gamit Ang Tuno Sa Lubi

Mga besh, matud pa natung mga babaye “Hair is the Crowning Glory of a Woman”. Ug mao gyud na ang tinuod. So dapat kitang mga babaye atung ampingan ug paninduton atung buhok. Naa koy sayun ug barato nga paagi sa pagpa-healthy sa atung buhok.
1. Gamit og kinunkod nga lagas nga lubi. 2. Isulod sa planggana sabwan ug duha ka baso nga limpyu nga tubig. 3. Kumoton hangtud nga mogawas ang iyang color gatas ug dayun pugaon ug saanon. 4. Ang sabaw (color gatas) maoy imung i-apply sa imung buhok inigkahuman ug kaligo sa gabii. Puston ang buhok ug panapton/ tu-alya hangtod sa buntag ug dayun was-wasan (with shampoo) ug maayo hangtud mga mawala ang oil sa coconut milk nga imong gi-apply. Ug inyong makita mga besh ang maanindot nga resulta inigka uga.
Mga besh, for more hair care tips of Dj Rhoxy Gee please check our official website everyday.
(Besh, as every woman knows that “Hair is the Crowning Glory of a Woman”. Which is true. And we must know how to take care of our hair to make it healthy and shiny. Here are my easy and cheaper ways to take good care of our hair. 1. Use grated coconut meat. 2. Put it in the basin, add 2 glasses of clean water. 3. Squeeze the grated coconut with water and strain it. 4. Apply it on your hair after bathing at night. Wrap it with clean towel and leave it overnight. In the morning, wash it with shampoo, rinse it thoroughly until the oil of the coconut milk is gone. And you will notice the effect when your hair gets dry.)

Facebook Comments