Pampa-Gwapa Tips: Kamatis

Mga besh, kasagaran nato mga babaye ug lalaki naproblema sa atong hitsura tungod sa bugas or ba kaha ang dry nato nga nawng. Naa koy tips para mahealthy and atong nawng ug ma moisturize kini:
1. Kada human ug panghilam-os gabii mag-andam ug usa ka puwa nga kamatis. 2. Hiwaon ug kaduha. 3. Ipahid sa nawng ug tarong ang tagsa tagsa ka hiniwa. 4. Pasagdahan ug 3 minutes dayon hilam-usan ug limpyo nga tubig. 5. Trapuhan ug limpyo nga tuwalya. Ug inyong makita ang resulta.
Do this 2 times a week for healthier skin. This serves as facial moisturizer. Mga besh, don’t forget our official website now and then foe more updates.
Besh, most of our common problem is pimples or dry skin. I have some tips to make your face healthy and moisturize. 1. Every after washing your face at night prepare 1 red tomato. 2. Sliced it in 2 parts. 3. The first slice rub it on your face and the other part is on the other side of your face. 4. Let it dry for 3 minutes and rinse it with clean water. 5. Pat your face with clean towel. And see the effect.

Facebook Comments