Patagna Ko i?

19

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope (December 6, 2018)


ARIES – Intriga ang posibly nga emosyonal nga drama ang maka impluwensya sa imong
pamilya. Gusto nimo awhagon ang kalinaw apan ang pagdistansya maoy mas maayo
nimong pilion. Sa pagkakaron ayaw pagdapig-dapig ug paminawa kung unsa ang ilang mga
estorya ug pagabot sa panahon hatagi kini ug konklusion basi sa kung unsa ang tinood.

TAURUS – Adunay kay madikobrehan nga wa nimo damha nga maoy makapa-aghat nga
tukion ang imong personal nga kalibutan. Apan maayo na lang gani kay madasigon ka ug wa ka mahadlok. Ordinaryo lang kini nga reaksyon kay dili tanang tawo modawat sa usa ka
kausaban. Ang paghimo ug usa ka isog nga lakang karon maoy sinugdanan sa patsada
kaayo nga kausaban sa imong kinabuhi.

GEMINI – Magpadayon ka nga nakapokos sa imong materyal nga kalibutuan. Nagresulta ug maayo ang imong gitutukan karon labi na ang imong panudlanan apan maglisod ka kung magsige ka na lang ug tutuk sa imong mga sipyat ug sandaw ka. Kinahanglan nga dito ka motan-aw sa usa ka butang nga makaangkon ka ug daghang kwarta. Tiguma ang mga sinsilyo kay pag abot sa panahon modako ra kini.

CANCER – Gibati nimo karon nga gituklod ka sa usa ka dereksyon nga way kasiguruhan.
Imo na unta ni nga sundon nga dereksyon apan nagduha-duha ka ug wa ka nakasiguro sa
mamahimong mahitabo. Nahadlok ka sa maong dereksyon apan sa wala nimo nahibaloan
nga positibo kini nga dereksyon. Salig sa dereksyon nga kung asa ka niini gipadulong.

LEO – Dili na kinahanglan pa ug asukar para dali ra nimo matulon ang tambal nga imong gi- inom. Parehas sa imong nasinatian nga sitwasyon karon nga walay kasiguruhan ug makalagot. Kinahanglan ang imong pagsalig sa kaugaling sa mga butang nga imong
ginahimo karon. Maulian ka sa imong gibati sa pagtaak sa usa ka sitwasyon nga di ka
sinati.

VIRGO – Nagtingdog ka karon sa gasanga nga dalan nga dili ka sinati. Bout pasabot niini
nga ang desesyon nga pagahimoon gikinahanglan nga pagahuna-hunaon ug maayo ug pili-
on ang maayo. Pokos ka nga sa mong-tan-aw nga maayo kini ug ayaw ug pakos sa tan-aw
nimo nga dili ka sinati nga dereksyon. Kung imo kining mahimo bout pasabot nga
nagustuhan nimo ang imong dereksyon.

LIBRA – Klaro nga biente porcento lang atoang gagamiton s atoang utok. Bisan pa man ang medical world dili motoo apan mitoo kita nga wala nato gamita ang kinatibuk-an nga
kapasidad sa atong utok. Bisan usab ang atoang mga kahibalo, atoang mga impluwensya
ug gahum nga anaa kita. Pagpokos ug gamayng imahinasyon mahimo nimo kining
pakosgon ang imong tulo ka abilidad.

SCORPIO – Gamay apan dili malikayan ug makapungot nga babag sa kinabuhi apan dali ra
nimo kini nga mapildi. Kini kasagara mogawas nga gagmayng problema apan kung dili
atimanon mamahimo kining babag sa kinabuhi ug magproblema ka niini. Tan-awa kini nga
usa ka sumbanan ug sinugdanan sa para sa imong pagasenso. Ang mga dagko nga mga
panghitabo ang tagaan ug pagtagad dili ang mga ginagmay nga mga issue.

SAGITTARIUS – Nakabantay ka nga sa imong mga nakita nga pagbalik-balik ug gusto nimo kini nga balikan ug sulbaron. Maayo man ang pagbalik sa mga butang nga nahitabo na, apan usa kini sa pwede nimong buhaton sa imong kinabuhi karon. Apan usab, wala na kini karon ug atubanga na lang ang mga bag-o nga mga panghitabo sa imong kinabuhi karon.

CAPRICORN – Daghan ang pagapilian ug kapingna sa imong kalibutan karon. Kini
makatabang kanimo apan usab makapalibog kanimo. Pilia ug maayo kung unsa ang mas
maayong pamaagi ang mas makatabang kanimo. Biyae na ang mga nilabay na nga mga
nahimo kay adunay bag-o nga umalabot nga mga kapilian nga pamaagi.

AQUARIUS – Ang kinabuhi adunay daghang kurba-kurba nga lekson apan wala kita gibutang niining planetaha para ma diskonteto ug mamahimong masulub-on. Daghan ang mga oportunidad sa imong kalibutan apan imong pili-o ang pagbuhi sa mga oportunidad ug mo pokos lamang didto sa imong tan-aw nga adunay kaugmaon. Dawata kung asa ka gituklod nga dereksyon kay dir ka magkuging dapita.

PISCES – Adunay maka irita kabahin ining estorya nga ‘Look on the Bright Side’. Tinood
makatabang kini nga mga linya og komento apan, kung kahibalo kita kung asa pangitaon
ang pagkapositibo nga kinahanglanon, kasagaran dili kita pahinumduman sa uban nga
pangitaon kini nga pamaagi. Siguro mas maayo kung maghinay-hinay sa imohang mga
suhestyon sa mga potensyal apan walay klaro ug didto na lang mo pokos sa mga klaro nga
mga pamaagi.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers