Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong
Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol,
timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong
kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 04, 2019 – TUESDAY)

ARIES – Kung kita masayop ug nakakaton niini, atong
masabtan ug dili na himoon pa pag usab ang usa ka
sayop. Wala man nato gituyo ang pagpakasayop,
gakahitabo lang kini kanato ug mawad-an kita dayon
ug gana ug makahuna-huna nganong nahitabo kini.
Ayaw kabalaka aning imong mga sayop kay kini
nagsilbe nga nakat-on ka na.


TAURUS – Sige nato ug kadunggan ang mga linya nga
“the show must go on’ labi na ug maka tagbo kitag
kalisdanan o di ba kaha sayop sa atong kinabuhi. Apan
kini pwedeng malikayan kung ikaw adunay pagtoo sa
imong kaugalingon ug pasyensya, bag-o mopadayon o
mosulod sa usa ka sitwasyon.

GEMINI – Ang mga pagbati matud pa kahibulungan
gikan sa atoang kahiladman ug talagsaon kini sa
tanang mga pamaagi. Apan nganong atoang
ipatigbabaw ang atoang mga gibati? Pwede natong
pasagdan ang mga panghitabo o estoryahon ang
atoang mga kaugalingon. Kinahanglan lang nga
matinud-anon kita sa atoang mga kaugalingon ug
nganong gipili nato nga ipatigbabaw ang atoang gusto.

CANCER – Talagsa ra mahitabo nga ang usa ka pangit
nga sitwasyon mamahimong mabitbit nimo nga maayo
ug puno sa kadasig. Natoral lang nga makahibalo kita
sa mga ni sipyat nga panghitabo ug dawaton na lang
kita. Apan kung kalambuan ang estoryahan, basin
makakita kita ug bag-ong pamaagi ug bag-o nga lebel
sa kagawasan kaysa sa imong kagawasan karon?
Paabuta ug naay kalambuan sa maong sitwasyon nga
sa imong tan-aw walay kusog nga molambo.

LEO – Wala nimo bali-baliha ang pagsunod sa mga
balaod ug naghimo ug imong kaugalingong lakang.
Ang imong kaisog sa pakigbatok maoy magtuklod
kanimo sa usa ka risgo nga tan-aw sa ubang tawo di
nila kini matupngan. O di kaha magsunod-sunod ka na
lang kanila kung unsa ang ilang gituohan sa walay
pagpangutana. Apan makapangutana ka kung nganong
adunay mga patsada nga mahitabo ug makuha kung di
musunod sa mga naandan na nga kwestyunable sa
uban.

VIRGO – Makapangutana ka sa mga experto nga
molatay ug pisi kung aduna bay mosalo kanila nga
pukot kung sila mahulog? sila ra ang makatubag niini.
Apan ang ilang pukos ana kay gikan sa sinugdan ug sa
katupan sa pisi nga ilang gilatayan ug bisan pa man ug
naay mosuporta kanila apan para kanila di na kini
kinahanglan. Ang imong ka positibo sa paghimo sa
mga butang patsada kaayo ug labi na ang imong
pagkasigurado sa imong mga lakang ug mao kini ang
gipakita karon sa kalangitan.

LIBRA – Ang pagka walay pasensya makaguba sa imong
mga lakang. Matud pa sa mga nakabantay nga ang
walay mga pasensya nga mga tawo sige ug kasayop ug
dili mangihatagon. Apan nakahibalo ka sa imong
abilidad sa pagsaka sa imong pagkawalay pasensya
apan para kanimo mao kini makatabang kanimo sa
mga sitwasyon o trabaho nga imo nang nasugdan.
Apan, ayaw pud pasobrahe ang imong pagdali-dali kay
basin magkabali-bali.

SCORPIO – Matud pa di maihap ang mga maayong mga
ideya nga gakahimo sa mga tawo sa kalibutan nga
makaayo kanato. Apan, gamay ra kini kompara sa
imong nahuna-hunaan kay ubos ang imong
panglantaw niini tungod sa imong sobrang salig sa
imong kaugalingon. Sa imong maayong pagtoo,
makapausab ka sa mga tawo sa imong gamayng
kalibutan labi na sa imong mga suod. Di na
kinahanglan ug drama pa sa kinabuhi kung nagsalig ka
sa imong katakos. Mamahimong mapasalamaton ang
tawo sa imong palibot sa mamahimong resulta niini.

SAGITTARIUS – Dali lang nato makuha ang mga
opinyon. Opinyon nga naggagikan kanato ug opinyon
nga gikan sa uban tawo nga kanunay andam mohatag
ngadto kanato. Bisan pa man nga katungod sa uban
ang paghatag sa ilang opinyon, aduna kitay katungod
sa pagsalikway niini. Aduna kay plano karon o ideya
nga posibleng makahatag kanimo ug dakung
kompyansa ug paghatag bili sa imong kaugalingon.
Ayaw pasagdi nga kaonon ka sa mga negatibo nga
tawo sa imong palibot.

CAPRICORN – Walay dautan sa pag-amuma sa pagbati
nga garbo sa tanang panahon. Hilabi na gyud karon.
Ang imong pagtoo sakto, kini bisan pa man nga aduna
kay dakung sagubangon nga problema. Kung dili nimo
makita kung kinsa ug unsa ang ilang suporta nganha
kanimo, pwes makaklaro na nimo karon. Padayona
lang ang mga kampante nimo nga lakang tungod kay
mohatod kini kanimo ngadto sa usa ka malipayon nga
distinasyon.

AQUARIUS – Usa ka parte sa imong kalibotan ang
mamahimong pareha sa dulang “charades”. Mahatagan
ka karon ug hanap nga mga rason ug gusto nila nga
makasukli ka ug nindot nga tubag may kalabot niini. Sa
kadugayan bation nimo nga mas daghan pa ang
pangutana kompara sa tubag. Sa pagkakaron, tutoki
una ang pagkolekta sa mga impormasyon. Motin-aw ra
kini.

PISCES – Kung adunay pay usa o duha ka tawo sa
imong kalibutan ang nasayod sa imong mga nasayran,
dili sila magdali dali ug saway kanimo. Tungod kini
kay ginabase lang nila ang ilang mga pagsaway sa
gamayng impormasyon nga ilang nakuha may
kalabitan kanimo. Hinoon, mahimo usab nga
undangon nimo ang imong ginahimo ug pasabton
nimo sila. Sa pagkakaron, saligi ang imong
kaugalingon.

Source: proastro.com

Facebook Comments