Patagna Ko i?

36

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (August 11, 2018 – Saturday)


ARIES – Niabot na ang panahon nga makamatikod sila sa imong mga paningkamot. Ang New Moon Partial Solar Eclipse nagadala ug maayong senyales sa imong pagkamamugnaon, romansa ug ang pagkawalay kahadlok nga mobuhat sa mga butang. Tungod niini ayaw kahadlok nga ipadayag ang imong mga pagbati. Nindot usab ang dagan sa imong love life karon. Samtang sa laing bahin aduna usab kay talento nga padagaygon sa uban ug posible nga mahimo kini nimo nga full time trabaho.

TAURUS – Ang imong pagpuyo, pamilya ug panginabuhi maigo karon sa usa ka bag-o nga pagsugod. Kini gumikan sa New Moon Partial Solar Eclipse. Posible nga adunay kalamboan nga kalit lamang magsumikad sa imong pamilya ug relasyon ang matud pa molambo karong mga panahona. Mahitabo usab ang usa ka bag-ong kasabotan nga makahatag kalipay kanimo apan siguradoha lang nga patas ang pagdala nimo niini.

GEMINI – Gusto nimo karon ang mga mabolukong panagstorya sa tanang panahon tungod kay makahatag kini kanimo ug mas lawom nga koneksyon nga dala sa New Moon partial Solar Eclipse. Dili maapil niini ang mga dili importante nga mga hisgotanan tungod kay gusto nimo ang kamatooran lamang. Ang mga nagkalain laing estorya sa imong palibot dili usab makakuha sa imong atensyon kundili gusto nimo nga deretso ka sa unod sa panaghisgutanay.

CANCER – Ang pagtutok sa butang pinansyal mahimong gamiton karon sa imong kinabuhi. Usa ka pag-uyog sa imong sitwasyon pinansyal ang mahitabo apan importante kaayo nga imong makita kung unsa ang gikinahanglan nga buhaton aron mas mapalig-on nimo kini. Lilia usab ang imong pamaagi sa paggasto tungod kay klaro kaayo nga sobra ra. Sugata ang bag-ong pahina sa imong kinabuhi kay makahatag kini ug seguridad.

LEO – Unsa ang pagtoo nimo sa imong kaugalingon? Kini nga pangutana ang usahay makahatag ug negatibo nga reaksyon hilabi na gayud kung sa imonakatutok. Apan ang New Moon Partial Solar Eclipse karon makahatag kanimo ug kadasig aron ipahayag kung kinsa ka ug ang imong matood nga pagkatawo. Kung kini nga panghunahuna ang imong kanunay nga gamiton ug makahatag ka ug pagtabang sa imong isig kaingon, sa tanang paagi buhata kini.

VIRGO – Hunahunaa kung unsa na ka daghan ang atong nahimo nga mga aksyon nga wlay pagplano. Sa pagkatinood, ang tanan natong mga lihok nagsumikad sa atong mga tagsa tagsa ka hunahuna.Gumikan kay ang New Moon Partial Solar Eclipse adunay pwersa sa mga seketro ug pribadong butang sa kinabuhi, madiskubre nimo nga ang tanan nimong lihok nagagikan sa lawom nimo nga hunahuna ug emosyon. Sunda kini!

LIBRA –  Ang New Moon Partial Solar Eclipse magdala karon ug usa ka bag-o ug lab-as nga pagsugod sa imong mga koneksyon sa panaghigala ug social life. Ang uban posible nga maputol na ug ang uban usab mas mapalig-on pa. Posible usab nga makabenepisyo ka sa kalit kalit nga mga pagdesisyon sa uban, mga pinalahi nga kinaiya ug daghan pa. Usahay mas maayo para kanimo nga dili ka daling basahon ug mopalahi sa naandan na nimo nga rota.

SCORPIO – Ang New Moon partial Solar Eclipse magdala karon ug bag-ong pagsugod sa potensyal nga bag-ong pahina usab sa imong kinabuhi nga adunay kalambigitan sa kasikat, mga pasidungog,promosyon ug status. Kini ang rason kung nganong gibutang sa mga karaang magpapalad ang panarbaho dinhing dapita. Hulati sa dili madugay ang panahon nga dili na lisud para kanimo ang mga sagabal sa imong mga tumong. Sugdi na karon ang pagsaka ngadto sa usa ka bag-o nga direksyon.

SAGITTARIUS – Ang New Moon Partial Solar Eclipse makatabang karon para mas palapdan pa nimo ang imong panghunahuna. Kini makahatag kanimo ug mas nindot ug kulbahinam nga experyensya. Apil na niini ang dili maihap nga aktibidades sama sa koneksyons, travel, pagskwela ug media. Kining tanan ang posible nga mobutho sa imong kinabuhi. Pangandam na sa tanang bag-o sa dalan sa nga imong giagian.

CAPRICORN – Ang New Moon Partial Solar Eclipse mahimong usa ka kusog nga pwersa aron aghaton ka sa pagtan-aw ug maayo sa imong pinansyal nga mga kalihokan. Ang imong lakang ngadto sa wala nimo nahibalo-an maoy usa ka butang nga gikinahanglan nimong buhaton, apil na niini ang pagseguro sa imong kinabuhing pinansyal. Hinoon ayaw kahadlok kung mabutang ka sa sitwasyon nga pwede kang malunod o molutaw gumikan kay sa ingon niini nga paagi madiskubre nimo ang nagkalain laing nindot nga pamaagi ug solusyon.

AQUARIUS – Kung gusto nimo ang kompirmasyon kung unsa ka lig-on ang usa ka relasyon ug komitment, ang New Moon Partial Eclipse sa atbang nimo nga zodiac ang makahatag kanimo ug lugar aron mabuhat nga mas lig-on ang inyong relasyon. Bation nimo karon nga mapugos kang buhaton ang mga butang sa pinakalit nga pamaagi. Apan hinumdumi nga tanang impormasyon ang makatabang kanimo ug positibo. Aduna usay kamatooran nga mogawas gikan niining tanan.

PISCES – Usa ka bag-o nga lebel sa komitment ang imong matagamtaman karon, kung mosugot ka nga usbon ang daan nimo nga rota. Madasig usab ikaw karon nga mahimong matinooron sa imong kalibutan apan kung dili nimo tagaan ug gibug-aton ang imong mga lihok mamahimong maglisud ka pagkuha ug kadasig niini. Ang imong mga ginabuhat sa adlaw-adlaw ug ang imong serbisyo para sa uban ang mahatagan karon ug bag-o nga pagsugod pinaagi sa New Moon Partial Solar Eclipse. Panahon na para walaon na nimo ang mga dautang estilo.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers