Patagna Ko i?

18

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 14, 2019 – Thursday)


ARIES Gikinahanglan nga ipagawas ang mga gibati sa imong kinahiladman aron ikaw mabag o ug mahimong patchada ang pamati. Ang mga buluhaton nga wala pa nimo nahimamat ang maayong buhaton na unta sa pagka karon. Di maayo nga imong luomon ang imong mga problema, mas mayo kung aduna kay maestoryahan ninii aron ikaw mahuwasan sa imong gibati.

TAURUS – Ang atoang gibati nga relbelyon sa atoang kaugalingon imbes atoang taguan atoa kining ipagawas. Gikinahanglan nga ipakita nato sa kadaghanan kung kisa ta ug unsa ta. Diri nato mabantayan ang respeto nga gikan sa uban nga atoang pwedeng madawatan.

GEMINI – Buhata ang mga butang kung asa ikaw maayo niini, pasagdi ang mga rason nga ikaw usahay mobati ug kaubos sa kaugalingon. Mo tiurok ka sa hamubong panahon pero makalingkawas ra dayon.  Adunay mga oportunidad na ikaw motungtong sa usa ka bag-ong kinabuhi nga maghatag kanimo ug kabag-uhan.

CANCER – Ang imong kontrol sa imohang kaugalingon maoy gikinahanglan pagkatutukan sa pagka karon. Daghan ang mga ga control kanimo, apan kung nabati nimo karon nga insecure ka, mao na kini ang senyales nga imong kinabuhi adunay gamayng pag-uswag ug mao kini ang mkatabang kanimo sa imohang pag kontrolar sa imohang kaugalingon ug sa mga situation.

LEO – Tan-awa ang imong kaugalingon labi na ang imong mga pagtagad ug mga pagtoo sa usa ka tawo. Hikalimti sa ang imong mga di maong mga pagtoo, kung unsa siya ug kinsa siya. Pag-abot sa panahon ikaw makakita ra gihapon sa hinungdan kung nganong ingon ani ang abilidad niining mga tawhana.
VIRGO – Ayaw pag undang ug damgo kay diri magasugod ang mga paguswag ug pagasenso sa usa ka tawo. Diri usab magasugod ang pagdani nimo sa ubang tawo nga modamgo usab sa ilang pag-uswag. Ikaw ang mamahimong inspirasyon sa ubang tawo busa ayaw pag undang sa imong mga nindot nga damgo ug imahinasyon.

LIBRA – Ang kabaguhan nagdala kini kanimo ug kahinam sa kinabuhi. Ang pag eksperimento sa imong ginabuhat maghatag kanimo ug panahon nga modan-ag pa imong kaugmaon. Pagpahulay? matud pa padayon lang ug aduna kay mahuna-hunaan diha-diha ipadayon lang kini kay ikaw ang nag dala sa imong kaugalingong kinabuhi.

SCORPIO – Ang imohang pagsabot ug dili sa paghatag ug pagtagad sa mga way hinungdan nga mga butang ug panghitabo, kini maghatag kanimo ug hinay-hinay nga lakang bag-o mo mopadayon sa unahan, pahiyom ug kalma kanunay ug padayon.

SAGITTARIUS – Mga panghitabo nga imong mahimamat nga pareho sa mga panghitabo sa inyong panimalay nga gakinahanglan ug tabang kay walay laing motabang niini. Ang tan-aw nimo nga medyo salikwaot kini nga situation, apan dapat kini nimong e considerar kay diri nimo makita kung kinsa ka ug unsa ka klaseng pagkatawo.

CAPRICORN – Dugay na natong nahibaloan nga dapat mabinantayon sa atong mga nakita ug nadungog. Kasagara, kita makahuna-huna ug di maayo sa mga butang nga wa ta kahibalo sa tinood nga nahitabo. Kini magbunga ug  di pud maayo nga panghitabo ug masamutan pa ang situation. Paghulat sa insaktong inpormasyon una kita mohimo ug konklusion.

AQUARIUS – Natoral lang nga mag paabot kita sa maayong resulta sa mga butang nga atoang ginahimo. Apan dili kita mag hulat ug sayop ug bakak nga paglaum sa mga butang nga sa atoang pagtoo nga maghatag kanato ug kaayuhan apan sa kaulahian wala diay maayong resulta. Busa salig sa imong kaugalingon ug pangita ug pamaagi ug kausaban.

PISCES – Adunay mga situation nga dili perpekto alang kanimo. Ipadayon kini kay mao na kini ang sinugdanan sa imong mga tinguha. Himoa kini nga lakang sa pagka karon kay adunay nagpaabot kanimo nga maayong resulta ug naghulat para lang kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments