Patagna Ko i?

32

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 15, 2019 – Friday)


ARIES – Pagbasol ug Responsibilidad usahay pwede mapasa sa uban. Ang
Usa o pwede ang duha magamit sa usa ka tawo ug mapasa na usab sa
ubang tawo. Mamahimo kang bulahan karon tungod sa imong mga
kalidad nga naipasa sa uban apan ikaw ang mamahimong responsable
niini busa ayaw na pagdugay ug basin mamahimo pa kining komplikado.

TAURUS – E Considerar ang kalahian Sempatiya ug Pagbati. Ang una
maoy kalooy sa usa ka tayo ug ang ikaduha maoy pakiglambigit sa usa
ka tawo. Karon mamahimo nimo ning buhaton sa usa ka tawo nga
imong gikabalak-an. Mao kini ang imong pagahimoon ug pagapandayon
karon para molig-on ang usa ka relasyon.

GEMINI – Kining pulong nga dinalian matud pa kalit lang motungha ug
dili jud makatabang. Kay kitang mga tawo adunay mga plano nga
nakalatag na ug kalit kini mahunong kay didto ta mopokos sa mga
butang nga kalit motungha nga dili nato gusto. Busa kanunay andama
ang imong kaugalingon sa mga pinakalit nga panghitabo kanunay.

CANCER – Kung aduna kay kwarta ug mamahimong doblehon kini matag
adlaw, pila ka adlaw kaha bag-o ka ma milyonaryo? Ang tubag 21 ka
adlaw matud pa sa mga expeto sa negosyo. Usahay masupresa ug
matingala kita kung unsa kadali nahitabo sa mga butang ug proseso
niini. Kung makugi ka lang sa maong proseso bisan pa man ug hinay-
hinay lang mahitabo jud ang pwedeng mahitabo.LEO – Ayaw na ug utingkaya pa ang maong sitwasyon nga nahitabo
karon. Ang pagdawat niini ang pinakamaayong buhaton kay mao kini
magpahigmata kanimo ug maghatag ug maayong oportunidad. Tan-awa
ang mga panghitabo karon kay dali ra kaayo ang panahon ug wala kay
rason nga magdugay-dugay pa.

VIRGO – Bisan sa kinsa nga tawo mohatag ug negatibong komento sa
usa ka tawo, kasagara nga mahitabo motoo sila niini. Sa duha ka tawo
nga negatibo ug pangisip makapangita ug butang nga sila magkasinabot.
Ang imo kaong gusto nga mahitabo sa kinabuhi mamahimong hinay ang
paglihok niini. Apan adunay positibong kabaguhan karon ug ayaw
ipatigbabaw ang nangagi na.


LIBRA – Ang pagkaikag nimo sa usa ka butang klaro kaayo karon sdiha
kanimo. Kung wala ka niini, wala kitay tinguha nga mangita pa ug
pamaagi sa atoang mga gapanghimoon. Himoa nga madasig ka sa imong
gusto sa kinabuhi ug mas maikag ka pa kay kini anaa man diha kanimo.

SCORPIO – Usahay makapangutana kita kung unsa pa ang atoang
mabuhat ug makab-ot. Aduna ka pud bag-o nga pagahimoon ug
dumalaon karon apan makapangutana ka kung nganong niabot kini
kanimo. Mao kini karon makapaaghat kanimo nga molukso ug mohimo
ug butang nga wala pa nimo nahimo sukad.

SAGITTARIUS – Sa panahon nga maayo na ang dagan sa imong mga
plano ug nipabor kanimo, adunay uban nga mga plano nga mohinay.
Dili bout pasabot nga adunay m ga babag nga mahitabo sa imong mga
plano. Ayaw lang ug kabalaka kay adunay daghan nga proseso karon nga
mahitabo nga naghulat kanimo.

CAPRICORN – Ang mga panghitabo sa kinabuhi nagakikan sa mga
nahimo nato kaniadto. Bisan pa man ug cge kag tan-aw sa imong mga
nangagi dili kini garantiya nga mahimong giya para sa umalabot. Apan
giaghat ka nga motan-aw sa imong mga miagi kay pwede ka makakuha
ug pwede motudlo kanimo ug ayaw kalimot sa pagdugang ug kakugi.

AQUARIUS – Dili sa tanang panahon nga tunlon nato atoang garbo kung
mangayo kitag tabang sa uban. Dili mahimo kung maginusara lang, mao
kini atoang tan-aw kanunay sa mga gapangayo ug tabang. Apan ang
kamatuoran, halos tanang tawo gusto jud motabang sa mga nagkalisod
kay dili sila gusto nga maglisod ang usa ka tawo. Mamahimo nang
mangayo ug tabang sa uban sa imong paginusarang pagsugubang karon.

PISCES – Mao na kini ang panahon nga mamalandong ug pagpreparar.
Ang pinakakusog nga imong pagpokos nagpalibot niini karon medyo
nalangan lang gamay apan dili bout pasabot nga dili kini makatabang.
Mao kini karon ang imong pangandaman ug panahon usab nga imong
ipasabot sa usa ka tawo. Kay ang imong padulngan maayo man ug ayaw
lang kalimot paghan-ay sa tanan nimong panghuna-huna karon.

Source: proastro.com

Facebook Comments