Patagna Ko i?

37

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 10, 2018 – Monday)


ARIES – Usahay dili ta patas sa pagtratar sa usa ka emosyon. Sa atong padesesyon ug sa pagbuhat ug aksyon usahay makapangutana ang ubang tawo nga unta way labot ug dili iapil ang mga emosyon sa mga estoryahanan. Ang usa ka pasyon nga way emosyon murag usa ka ‘Formula One Car’ nga way makina.

TAURUS – Ang estorya nga ang tawo murag karnero, murag di maayo ug di balanse. Matud pa ang mga kanero intelehente ug independente, kay kung unsay buhaton sa ubang karnero mosunod ra kini sila. Sa laing bahin ikaw nga usa ka tawo, mamahimong ipadayon ang imong mga gustong mahitabo. Bisan pag maglahi ka o magpabilin ka kung asa di ka ganahan, adunay tsansa ug maayong rason nga buhaton nimo ang imong gusto.

GEMINI – Matud pa ang mga martial artist makabuslot ug semento pinaagi lang sa ilang tudlo. Tinuod kini kung ikaw sobra nga nkapokos nga makuha nimo kini. Apan karon di na kinahanglan pa ug pokos sa imong mga gabuhaton kay naanad ka niini ug walay kausaban nga nahitabo. Apan kung gusto ka nga adunay kausaban nga mga panghitabo, imo na kining makita ug kinahanglan lang ang pag pokos.

CANCER – Ang imong pagkatawo nagdepende lang sa imong mga kahibalo sa usa ka sitwasyon nga sa imong tan-aw nagkausab na. Isa ka parte nimo nakahibalo ug tan-aw sa isa ka butang apan ang usa ka parte nimo usab di kabalo kung unsaon kini pagpresenta. Busa ang angay nga buhaton nga kinahanglan hinay-hinay lang sa imong mga desesyon para mamahimong sayon para kanimo ug masabtan ka sa uban.

LEO – Halos sa tanang higayon ang pulong nga “kaugalingon” konektado sa mga LEO’s. Ang imong kaayo ug mang-gihatagon maoy imong mga maayong abilidad. Di na nimo kinahanglan pang magpakita o magdrama pa sa imong gustong ipasabot para kini masabtan sa uban kung kinsa ka. Di na pud nimo kinahanglan nga pasalamatan ka sa uban, apan kini imong madawat parte na usab sa imong pagkamaayong tawo.

VIRGO – Mao kini ang usa sa mga panahon nga makabenepisyo ka sa mga tambag nga imong ginahatag sa ubang tawo nga ubos ang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. Matud pa nga ang mga kaayo daw didto ra mahitabo sa ubang tawo. Ang imong ginahimo kay pagpokos lang sa kung asa sila kusgan nga punto ug aghaton sila nga mopokos niinig dapita. Mamahimo kang isa sa pinaka maayong mopalihok sa usa ka binuhat.

LIBRA – Usa ka pagpasalamat sa usa ka tawo nga nakatabang kanimo. Sa tinuod ang pagdawat sa usa ka pasidungog mahibaloan jud kini sa tanan. Tungod kini sa rason nga aduna kay bahin ug parte sa pabuhat sa mga butang para sa usa ka tawo. Apan mao usab kini hinungdan nga ang usa ka tawo maghulat na lang pirmi sa imong tabang ug di na molihok. Distansya, atimana imong kaugalingon ayha ang uban.

SCORPIO – Kabalo kita nga ang sobra sa usa ka butang di maayo. Bisan ang gugma aduna pud kini negatibo nga epekto kung masobrahan. Ang kinaiyahan pirmi jud nangita ug pamaagi nga ma balanse ang tanan. Gikinahanglan nga bantayan nimo ang imong kaugalingon nga di pasobrahan ang mga butan nga imong ginahimo. Kinahanglan nga ikaw ang mokontolar dili ang mga butang-butang sa imong palibot.

SAGITTARIUS – Ang ubang tawo adunay kahibalo sa pagdetek sa usa ka tawo nga adunay problema. Kabalo sila nga ang tawong may problema kay andam modawat sa mga suhestyon nga wa nila ginabuhat kaniadto. Makapanahon ang mga tawong maru-maru nga mosakay lang sa panahon. Pagbantay niining panahona kay basin naay di maayong mahitabo ug ikaw mabiktima sa mga mosakay lang sa panahon.

CAPRICORN – Pagkapatsada kaayo nga ang atoang mga utok ug huna-huna nga mura ug scoreboard mo kwenta. Apan ang usa nimo pud nga ginahuna-huna ug basin mosipyat ang imong desesyon. Pero kining pagduha-duha ug kabalaka nimo, walay mahimong kaayuhan sa imong kinabuhi. Busa mao kini ang imong timan-an nga mahurot lang imong panahon sa pagkabalaka sa usa ka butang o di kaha sa usa ka sitwasyon.

AQUARIUS – Usahay sobra ra kita sa atong mga reaksyon sa atoang pagtoo ug sa atoang mga gusto untang mahitabo. Maayo kaayo ta moingon nga di nato kaya ug isa-isahon pa ang mga hinungdan kung ngano. Gikinahanglan karon ang imong pagsalig sa imong kaugalingon nga dili pagtugot sa imong kaugalingon nga sa ikaduha lamang ka nga posesyon. Tinud-a ang tanan, kay kini ang mohatud kanimo sa kadaugan ug pag-uswag.

PISCES – Imong napamatud-an karon sa imong pagka suspetsoso ang mga panghitabo sa usa ka tawo tungod sa ilang linihukan. Imong mahimo ug makita ang ilang limitasyon ug unsaon nimo sila pagdasig, ug ikaw ilang paminawon tungod niini. Apan kini dili maghatag ug kaayuhan sa uban, mas maayong imo silang biyaan ug pasagdan kay mamahimong komplikado ang tanan kung imong ipugos imong gusto didto kanila.

Source: proastro.com

Facebook Comments