RMN THROWBACK: Karon sa Kasaysayan sa nasud Pilipinas Agosto 24, 1986, ang mga Katipuneros ang mipasilong sa panimalay ni Tandang Sora

Kaniadtong Agosto 24, 1896, ang mga Katipuneros ang miabot sa panimalay ni Melchora Aquino sa may Banlat ( karon Tandang Sora District, Quezon City). Ang panimalay niini ang nahimong adtuan sa mga nagsakit og mga samdan sa gyera nga mga Katipuneros. Si Melchora Aquino kon mas naila sa Tandang Sora, ang 84 anyos niadtong panahuna nagsugod ang Rebolusyon sa tuig 1986, og adunay dakong papel sa rebolusyon batok sa mga pagpanakop sa mga espanyol.
Iyahang gipakaon, gitagaan og medical nga atensyon, og ingon man mga tambag g pag-ampo ang mga Pilipino miapil sa gyera aron nga maangkon ang kahilwayan; Nahimong sekretong tagbuanan sa mga Katipuneros ang iyahang panimalay.
Og tungod niini, giila siyang Grand Woman of the Revolution ang Inahan sa Balintawak ( Mother of Balintawak) tungod sa iyahang kontribusyon.
Tungod usab niini human nga nahibaloan sa mga Espanyol ang iyahang ginabuhat, giaresto kini og gibalhg sa nasud Guam, apan tuig 1903, gibuhian kini sa mga Amerikano og gibalik sa nasud Pilipinas.
Tungod sa iyahang pagpakita sa pagka-bayani, ang lugar sa Quezon ang gipangalan sa iyahang bansagon nga mao ang Tandang Sora, Quezon City.
Namatay si Melchora Aquino kaniadtong Marso 2, 1919 sa edad nga 107 anyos.
Ang iyahang patayng lawas ang gilubong sa iyahang tugkaran ( karon Himlayang Pilipino Memorial Park, Quezon City). ( Bryan L. OΓ±ate)

Facebook Comments