TAHI O GISI

Tahion ang baba nga grabe makapanabi sa ilahang silingan sama sa pagtahi sa sinina nga nagisi.
Apan kung magkinulatahay kamo sa inyong asawa o bana, magisi gyud ang inyong bag’o nga sinina.

Apan para nimo idol kung ikaw ang papilion, asa sa duha ang mas nindot para sa imoha?
(A) TAHI
(B) GISI

i-ASK; Sa programa U&I kauban ang babaeg kusog mutambling og lami mugiling walay lain kung dili si Luningning, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabii.


Facebook Comments