Tatak 981 DXDR- Trivia

TRIVIA (CHRISTMAS SEASONS) Pasko, asa nagsugod – 18 ANG PAGTAKDA nga sa Deciembre 25 maoy pagsaulog sa pagkatawo ni Kristo wala kini piho kung walay klaro. Sumala usab sa ubang mga batid kung experts. Ngano?.

Gituyo man gud ang Deciembre 25 nga maoy pecha sa pagsaulog sa pagkatawo sa Atong Manunubos. Kini gumikan kay gihaum usab sa adlaw diin niadtong adlawa, maoy pagdani sa mga pagano ngadto sa pagka-Kristiyano.

Nahitabo usab nga ang pangilin sa mga pagano niadtong panahona. Busa kay ang pagsaulog sa pangilin sa mga pagano dugay- dugay ug taas-taas man nga panahon. Mao usab kana ang nahitabo sa pagsaulog sa Christmas.


Niini usab nga mga panahona, ang Roman Saturnalia, usa ka kasaulogan nga gihalad lamang gayod ni Saturna, ang diyos-diyos sa agrikultura, ug paghatag pag-usab sa gahum sa adlaw, nahitabo usab sa maong panahona.

Mao kini nga gipahaum sa mga magtutuo ni Kristo ang pagsaulog sa pasko kay daghan na usab kaayo nga mga pagano ang nadani sa pagtulon-an ni Kristo.

Ug niini giila nila nga ang pagsaulog sa pagkatawo ni Kristo maoy labing solemne ug makahuloganon sa ilang mga kinabuhi.

Facebook Comments