THREE (3) NEW COVID-19 CASES IN THE CITY OF NAGA Yesterday September 23, 2020

Tolo (3) po an naikurit na bagong kaso nin CoViD-19 sa satuyang Ciudad ngonian na aldaw segun sa report kan DOH Region V.
Liwat po an pagpaguiromdom na magsunod sa mga panundon na pinapaotob. Nakuriyat po an virus nin huli sa paghiro kan tawo kaya si mga dae man esenyal na kalakawan, magtiner na sana po sa saindong mga natad asin harong para makatabang sa satuyang espuerso na papundohon an paglakop kan virus.
Siring man, satuya man pong ipagpamibi sa Mahal na Dios asin sa satuyang namomotan na Ina an pagrahay kan mga natatadang pasyentes sa satuyang Ciudad.
Dios marhay na aldaw po saindo gabos!
Based on regular fb post of Mayor Nelson Legacion on covid case update.

Facebook Comments