Claveria: Diyos lamang makaluwas sa tawo

28

Davao City – Kabahin na sa tinohoan sa mga Pilipino ang penitensya panahon sa Semana Santa diin ang mga deboto magdagmal sa ilang kaugalingon dayon magpalansang sa krus isip paghinumdom sa pag-antos ni Hesus kapin 2000 na ka tuig nakalabay.

Alang kanila, dili pa igo ang gibuhat ni Kristo aron mapasaylo ang sala ug maangkon ang kaluwasan mao nga gikinahanglan usab nilang paantuson ang ilang kaugalingon panahon sa Biyernes Santo.


Apan sumala si Rev. Carlo Claveria sa CAMACOP nga kawang lamang ang paningkamot sa tawo sa rason nga walay gahum ang pag-antos sa tawo aron mawagtang ang sala ug maangkon ang kaluwasan kay ang solamenteng pamaagi nga gihanyag sa Kahitas-an kanatong tawo mao ang hingpit nga pagdawat sa kapasayloan ug kinabuhing walay katapusan gikan lamang sa Diyos.

Apan ang tanang sala sa kalibutan gilukdo na ni Kristo ibabaw sa krus isip bayad sa paglukat sa tawo gikan sa silot sa kamatayon didto sa impiyerno nga gitagana alang unta sa tanang makasasala.

Segun ni Rev. Claveria nga ang buhat nga iya lang sa Dios dili puwede ilugon sa tawo sama sa pagpasaylo sa sala ug kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pag-ula sa kinabuhi ni Hesus ibabaw sa krus.

Ang gibuhat sa mga deboto panahon sa Semana Santa daw sama lang nga wala na nila kinahangla pa ang tim-os nga grasya, kaluoy ug gugma sa Diyos.

Hinoon kung aduna ma’y angay hinuklogan ang tawo karon kana mao ang pag-angkon sa kaugalingon nga ang tanan nagkinahanglan kang Hesus aron dili malaglag sa impiyerno ug makahiagom sa kapungot sa Diyos sa pag-abot sa pinal nga paghuhom, matud ni Rev. Claveria.

Ang I John 1:9 nagkanayon nga ang Diyos nga matinud-anon maoy mupasaylo ug mupapas sa sala ug mulimpyo sa kinabuhi sa tawo nga matinud-anong maghinulsol atubangan sa Diyos.

Usab angay niyang dawaton si Hesus isip personal nga manluluwas ug Diyos sa kinabuhi ug mangalagad kaniya (John 1:12).

Gisulti usab ni Rev. Claveria nga ang tawo kinsa misalikway sa pamaagi sa Diyos ug mihimo og kinaugalingong dalan matawag nga anak sa kangitngit diin ang lugar nga gitagana alang kanila walay lain kondili ang impiyerno diin sila paantuson sa tibuok nilang kinabuhi.

RadyoMaN Joel Viray

Facebook Comments