Good Citizen ka ba idol?

Gibati ba nimo nga ikaw usa ka maayong lungsoranon alang sa atong nasud? Gusto ka ba nga makakita og usa ka hayag nga kaugmaon alang sa atong nasud?

Ang atong nasud nag-atubang sa daghang mga isyu, busa kinahanglan kitang motabang. Pinaagi sa pagtabang, makahimo kita sa mga butang nga magtrabaho , ug mag-usab alang sa mas nindot nga nasud. Sa pagpraktis og maayong pagkalungsoranon, nakab-ot ang personal ug nasudnong paglambo. Busa, aron ang atong nasod molambo, ang kauswagan kinahanglan magsugod uban kanato.

Ania ang pipila ka mga butang nga makatabang kanato nga mahimong responsable nga mga lungsuranon:


SUNDA ANG TRAFFIC RULES. Sunda ang balaod. Kung dilii ka gusto maka-multa o maprisoa, ikaw kinahanglan nga mosunod gyud!

BUY LOCAL. Pagpalit og mga Pinoy-made nga produkto. Adunay daghang internasyonal nga mga tatak apan maayo ang pagpalit sa lokal nga produkto kay makatabang ka sa atoang fellowmen. Matabang nato sila nga mulambo ilang negosyo.

AMPINGI ANG KALIPUKAN. Siguradoa nga naa sa saktong labayanan imong mga basura. I-segregate pud kini. Importante kini tungod kay makit-an namo ang basura bisan asa ka moadto.Kung walay mga basura nga anaa, ibutang lang ang basura diha sa imong bag ug pwede ra nimu ilabay inig abot nimu sa balay.

LIKAYI ANG MAÑANA HABIT O CRAMMING. Atong usbon ang “Filipino time” sa “Filipino on time”. Magmatinud-anon ta labi na nga di sad ta ginahan maghulat. Kon kamo mogawas uban sa inyong mga higala, siguroha nga moabut mo sa sa saktong oras. Ayaw pamikta anang text nga “padung nako”.

Sa katapusan, PAGTAHUD SA UBAN, sa mga tigulang ug sa mga batan-on man kay ikaw mismo ganahan pud ka tahuron.

So that’s it mga idol, I hope nakatabang ni nga article para mapahinumduman mo unsaon nga mahimong good citizen. Hinaut pa nga pabilin tang mubuhat og mga nindot nga butang para sa atuang nasud.

(Written by Chiara Lozada, BA Mass Communication student – STC, and iFM Cebu Intern)

Facebook Comments