i Kalami! ‘Distance Learning Tips’

Tips Kung Unsaon pag Manage sa Distance Learning, taliwala sa giatubang nga
pandemya nga COVID-19.

01. Himo ug work schedule ang himoa kini – Kung gitagaan na ka ug schedule
sa imong mga professors sa assignments, classes mas maayo ug buhata kini. Mas
maayo usab i-print ang imong schedule ug ipilit kung asa dali ra nimo makita
kay kini dako ug ikatabang. Makatabang kini labi na ug mapapag ka ug kung
naglibog ka kung unsa ang imong angayang buhaton.

02. Bantayi kanunay ang imong mga pagabuhaton – pinaagi sa paghimo sa
‘what to do list’ kini maoy maghatag kanimo ug giya ug maka pokos ka sa
imong adlaw adlaw nga gimbuhaton.


03. Pagpabilin sa imong daily routine – Karon nga anaa kita kanunay sa
panimalay murag kapoy ug balik-balik ang gabuhaton unya usahay mawala kita
sa atong sunod nga buhaton. Tungod niini kinahanglan nga mohimo ka ug
daily routine kay kini makatabang kanimo nga magpabilin sa saktong dalan.

04. Chat or video call with your friends and/or blockmates – Kini sila
makatabang kanimo sa imong pagka-isolate ug mamahimong mobalik ang
pagkanormal sa imong mga gabuhaton niadtong panahon nga wala pa ang
mga community quarantine.

05. Don’t force yourself to be productive – Ayaw ug pugsa ang imong
kaugalingon nga humanon ang tanan nga gusto nimong humanon. Ang
pagpugos sa imong kaugalingon nga mamahimong productive bisan ug ikaw
physically, emotionally, and mentally unwell is very unhealthy, and may
subject you to unnecessary stress and anxiety.

Ang tumong niini nga mga giya mao ang pagpabilin nga himsog kay kung ma
expose ka sa high level of stress, mamahimong adunay risgo alang sa imong
kahimsog, even if it means not being able to finish everything on your to-do
list.

Nanghinaot kami mga idol nga nakuha kamo ug maayong giya niini nga mga
tips labi na karong panahona nga anaa kita sa pandemya nga COVID-19.

Image credit: Literacy Ideas

Facebook Comments