i Kalami! ‘Exercise Tips’

27

Ang pag ehersesyo maoy isa sa mga pwedeng buhaton sa usa ka tawo nga makaayo sa panglawas. Kinahanglan kini siya para mamaayo ang sirkulasyon sa dugo ug himsog nga lawas matag adlawng tanan. Ania’y pipila ka mga simple ka mga giya o tips para sa maayong pag ehersisyo.

01. Paglakaw-lakaw o di kaha pagdagan – Ang pag ‘jogging’ makaayo sa kasing-kasing. Isa ka oras kada buntag diha sa imong mga paboritong mga plaza hadool sa inyong panimalay ug presko ang hangin.

02. Push up – Kini dali ra pagahimoon labi na sa mga parke, saktong pag-ginhawa ug pagbuga sa hangin gikan sa imong baga ug matabangan pa ang imong mga bukton ug mga dughan nga molig-on.

03. Leg Squats – Kini makatabang sa pagpakusog sa imong mga bagtak ug mga paa labi na ang imong mga hips. Kini pagahimoon 12 hangtud 15 ka balik-balik nga paghimo kada adlaw atol sa imong pag ehersisyo sa plaza.

04. Jumping Jack – Kini makatabang sa braso sa imong abaga ug mga paa ug makapataas sa imong hangin para di ka daling kapuyon.

05. Meditation – Kini an pag ehersisyo sa imong huna-huna, para mamahimong alerto ang imong paghuna-huna ug abtik sa mga panghitabo sa palibot.

Source: http://kalusugan.ph
Picture source credited to: youtube.com

Facebook Comments