i Kalami! ‘Health Tips’

Usahay ang mga tawo nagtuo nga kun mag detox gani, dili mokaon. Tanawon nato ug maayo kun unsay isulod sa tiyan ug unsay di dapat kaunon. Naay mga paagi nga ikaw mokaon ug healthy nga pagkaon ug molimpyo natural sa imong lawas.

Aniay mga pamaagi nga magamit nimo ug makatabang sa imong lawas nga natural nga paagi sa pagdetox: 

01. Pagkaon ug daghan nga adunay vitamin C nga pagkaon.


02. Praktis sa pag-ginhawa ug lawom sulod sa sinko minuteos kada adlaw.

03. Minosi ug kaon sa mga pagkaon ug ilimnon nga mopahinay kanimo, di
dayon mahilis ug gamay ra ang nutrisyon.

04. Gamit ug eco friendly nga mga deodorants, toothpaste ug mga cleansers.

05. Pag exercise para panington.

06. Kaon ug mga green kaayo nga mga utanon.

07. Inom ug daghang tubig.

Hinaut nga nakatabang kini kanimo sa natural nga pamaagi sa pagdetox.

Source: www.pressreader.com
Image credit: Reader’s Digest

Facebook Comments