i Kalami! ‘Health Tips’

Mga iDOL, para malikyan ang imong pagbit-bit sa mga virus sulod sa inyong panimalay, ania`y pipila ka mga tips kung unsay angay buhaton pag-abot ninyo sa inyong panimalay.

01. Tang-tanga ug itago ang imong sapatos o di kaha footwear sa usa ka lugar nga gawas sa inyong panimalay.

02. E sanitize ang imong mga kamot bag-o mosulod sa inyong panimaly. Ayaw kalimti nga dili sa mag hawid-hawid sa mga parte sa inyong panimalay kung dili ka pa maka sanitize.


03. Tang-tanga ang imong face mask ug likayi nga mahawiran ang atubangan nga parte niini. Pwede na kini e labay sa basura kung disposable ug para sa dili disposable, labhe deretso ug pang hugas sa imong mga kamot human niini nga mga aksyon.

04. Kaligo dayon sa panahon nga makauli ka na sa inyong panimalay.

iDOL, pag-amping kanunay ug ayaw kalimti kini nga mga pipila ka mga tips aron dili nimo madala sa inyong balay ang gikalinsangang virus.

 

Source: Healthy Pinas

Image credit: Healthline

Facebook Comments