i Kalami! ‘Healthy Tips’

20
Image credit: drexel.edu

Mga tips sa atoang postura aron dili makapakapoy sa imong bukobuko ug kalawasan.


01. Sa opisina – Alang sa paggamit sa kompyuter, kinahanglang mabutang kini nga plastar ug makita gayud ang screen deretso sa imong mga mata. Kinahnaglang tul-id and ulo ug relax ang mga buktong ug lawas samtang ga kumpyuter. E flat gayud kanunay ang imong tiil sa salug sa opisina. Labaw sa tanan, mag-break: maglakaw-lakaw ug maginat-inat kanunay.

02. Sa pagbitbit sa mga gamit – Mas maayo kung mogamit ug troli nga adunay ligid, aron maapud-apod ang kabugaton sa imong mga gibitbit.

03. sa atubangan sa T.V. – Mas maayo kung medyo nakaincline ang sofa nga gilingkuranan tumong sa TV. Kinahanglang marelax ang imong mga buktong samtang gatan-aw ka u g tv labi na ug dugay ka nga manan-aw niini.

04. Pagdala sa bag – Mas maayong dad-on ang bag sa atubangan nga bahin dili sa likod aron dili mayukog ang imong postura.

05. Sa pagtoothbrush sa ngipon – Dili maayo nga nakadungo ka ug posesyon samtang nagtoothbrush. E tulid ang imong lawas samtang gabuhaton kini nga morning ritual.

Source: descubrir.online
Image credit: drexel.edu.com
Facebook Comments